Den svenska fotografen tillika konstnären Clara Hallencreutz (född år 1985) utmanar de givna föreställningar om form, färg och aktuella teman genom färgstarkt fotografi. Hallencreutz konstnärskap befinner sig mitt emellan det familjära och det surrealistiska genom noggrant uttänkta installationer där de givna föreställningarna om färg och form utmanas i färgstarkt fotografi.

Själv beskriver Hallencreutz sitt fotografi som konceptuellt, vars främsta syfte är att tillgängliggöra konsten för fler och inte låta betraktaren begränsas av parametrar som etnicitet, utbildning, ålder eller kön. Trots att verken är högst föreställande är det upp till betraktaren att tolka fotografiernas mening och själv ladda dem med betydelse. Detta menar Hallencreutz uppnås med hjälp av universella triggers, det vill säga vardagliga föremål vi alla omges av. I Clara Hallencreutz fall tar sig detta i uttryck främst genom motivval, där blommor, mat, förpackningar och smink är återkommande teman.

För Absolut Arts räkning har Clara Hallencreutz skapat två serier, Brand Matters och Arms Disarmed. Brand Matters, den första av de två, centrerar kring relationen mellan varumärken och konsumenter. Genom att återskapa märkets form, men med nya, annorlunda medium kommenterar Hallencreutz frågor om konsumism och marknad.

I serien Arms Disarmed kommenterar konstnären istället på ett av vår tids mest omdebatterade ämnen, det vill säga vapenhandeln. Genom att använda sig av lättåtkomliga vardagsföremål som godis och frukt ifrågasätter Hallencreutz tillgängligheten av vapen och dess konsekvenser.

Clara Hallencreutz har studerat fotografi på Queensland College of Art i Australien, där hon tog examen år 2009. Hennes verk har visats runt om i världen och hon finns representerad på flera stora gallerier, däribland svenska Galleri GKM, Opera Gallery i London samt Mouche Gallery i Los Angeles.

Den Boråsbaserade konstnären Bobo Wallmansson började måla redan som fjortonåring, men det var först år 2013 som Wallmansson utvecklade sitt signaturmotiv – aporna. Med storskaliga oljemålningar i klara, skarpa färger undersöker Wallmansson mänskligt beteende genom våra närmaste släktingar, ofta i relation till människors konsumtionsmönster och oskrivna sociala regler. Innan Wallmansson kunde livnära sig på sin konst arbetade han med formgivning och mönsterkonstruktion.

Bobo Wallmanssons enastående apor placeras ofta i mänskligt betingade situationer för på så sätt understryka både likheter och skillnader mellan djur och människor – medan apor lever med naturen och accepterar livets förutsättningar lever människan istället av den, genom ihärdiga försök till att tämja naturen. Med ett i övrigt mycket begränsat sceneri, ofta bestående av en enda färg låter Wallmansson djuren dominera verken och låta apornas agerande och relationer stå i centrum.

För Absolut Art har Wallmansson skapat en serie tryck där tennislegenden John McEnroe porträtteras som apa, samtidigt som mellanmänskliga relationer som föräldraskap och rivalitet kommenteras.

Andra populära prints är Lisa Törners djurmotiv, och kanske främst hennes skildringar av strutsar.

Absolut Arts bästsäljare är utan tvekan graffitikonstnären Oliw87:s verk, som kombinerar gatukonst med motiv från den globala lyxindustrin.

Vad pryder dina väggar? Hela Absolut Arts utbud hittar du direkt via Barnebys.