Förhoppningsvis är det sanningen som alla velat ska presenteras här i bloggen, och äntligen anser jag att vi har kommit så nära sanningen vi kan i den så kallade pottskåpsaffären.

Jag låter citera texten som lagts upp på SKAF, Sveriges Konst- och Antikhandlareförenings hemsida, i och med den okulära besiktning som nyligen gjorts av flera oberoende experter.

"På Antikmässan i Stockholm i februari 2015 visade Thunérs Antikhandel upp ett par målade pottskåp. Thunérs anklagades efter mässan i sociala medier för att ett av skåpen skulle ha varit en senare kopia. För att bringa klarhet i frågan om Thunérs pottskåp har Sveriges Konst- och Antikhandlareförening den 19 augusti låtit utföra en granskning. Granskningen av pottskåpen genomfördes av undertecknad, tillsammans med Markus Anderzon från Stockholms Auktionsverk och Johan Ekström, möbelkonservator och medlem i Kvalitetsgruppen på Antikmässan.

Anledningen till att ärendet har dröjt beror på flera faktorer. Det mest avgörande var rent logistiska problem. Köparen av skåpen hade fraktat dem till en bostad utomlands och vi var tvungna att vänta tills dess denne var på plats för att kunna lämna ut dem.

Jag vill understryka att det jag skriver nedan är en sammanställning av mina, Markus Anderzons och Johan Ekströms reflektioner och iakttagelser. De har också granskat denna text tillsammans med övriga medlemmar i styrelsen. Även Rickard Thunér har fått ta del av innehållet innan det nu blir offentligt.

Jag vill vidare påpeka att detta är en granskning av de skåp Thunérs har ställt ut på Antikmässan i februari 2015, inte en jämförelse med de skåp som såldes under 2013 på Stockholms Auktionsverk. Den jämförelsen är oviktig i sakfrågan och dessutom har varken Johan Ekström eller jag sett de skåp som såldes där. Skåpen köptes av Rickard Thunér, under 2014, i befintligt skick av Napoleon Antik.

Efter att ha gjort en grundlig genomgång av skåpen kan vi konstatera följande;

Skåp nr 1 är huvudsakligen i originalskick när det gäller snickeriet.

Skåp nr 2 består också i sin helhet av gammalt virke men är kompletterat. Bland annat har skivan blivit utbytt antingen i nutid eller vid ett tidigare tillfälle.

Virkets struktur skiljer sig väsentligt åt i skåp 1 och 2 vilket tyder på att de har tillverkats vid två olika tillfällen och alltså ursprungligen inte har varit ett par eller tillverkats för en och samma beställning.

Skåp nr 2 är kompletterat i sargkanterna och på sidostyckenas nedre profilering, sannolikt för att anpassa två snarlika skåp till ett par. Kompletteringarna i sin helhet är kvalitetsmässigt sämre gjorda än det övriga snickeriet.

Måleriet är senare och beslagen är överlag kompletterade och sannolikt är även gångjärnen utbytta på bägge skåpen.

Det har cirkulerat rykten om att anledningen till att det har dröjt innan vi har kunnat göra en granskning är att skåpen skulle ha justerats/byggs om efter det att de visades på Antikmässan. Johan Ekström och den övriga Kvalitetsgruppen tittade på skåpen på mässan. Johans uppfattning är att det är samma skåp vi nu har granskat. Skåpens färg är identisk, inte heller avviker lukt eller andra intryck av skåpens restaurering. Det faktum att de kompletterade delarna är av sämre kvalitet snickerimässigt är också det ett tungt vägande argument för att det är samma skåp.

Sammanfattningsvis är det vår samlade uppfattning att Thunérs har sålt två mycket snarlika skåp från rokokotid som har anpassats för att se ut som ett par. De har genomgått en tämligen omfattande restaurering och skåp nr 2 har dessutom betydande kompletteringar. Det är vår bestämda uppfattning att båda skåpen är från rokokotid och att det inte rör sig om ett 1700-talsskåp och en senare kopia.

Det kan ifrågasättas om skåpen höll kvalitet och skick för att ställas ut på den jurybedömda avdelningen på Antikmässan, dock är det inte frågan om en förfalskning. Det har hävdats från vissa håll att Kvalitetsgruppen på Antikmässan hade diskuterat skåpen med Thunérs innan mässan öppnade. Vi vill påtala att detta är felaktigt. Detta samtal ägde, olyckligtvis, inte rum överhuvudtaget.

Hela denna historia belyser, med all önskvärd tydlighet, vikten av en korrekt och informativ varudeklaration av de föremål våra medlemmar säljer. Ju bättre vi som enskilda handlare blir på detta desto mer underlättar vi för Kvalitetsgruppen att genomföra sitt arbete på ett bra sätt. Det gör i sin tur att föreningen kan ställa tydligare krav på hur detta arbete ska gå till och hur det ska rapporteras och följas upp.

/Styrelsen, genom Erik Edelstam

Jag tror att alla har lärt av den här historien. Det har nog fötts både gott och ont ur de diskussioner som varit kring skåpen i sig, jurygruppens arbete och SKAF:s ansvar. Fenomenet att sociala medier ersätter granskande skribenter i Antikmagasin är ett barn av sin tid och något vi alla måste lära oss att leva med. Jag hoppas dock att vår bransch slipper de osakliga drev som förekommer alltför ofta i både dagstidningar, TV och i sociala medier, och att vi alla strävar mot att stå så nära sanningen som möjligt. Både som antikhandlare och skribent eller allmän tyckare.

Med de orden hoppas jag nu att den här historien en gång för alla är utredd.

Taggar