Katalogen är full av gitarrer daterade från 1600-talet fram till våra dagar. Men här hittar vi även en hel del andra instrument såsom harpor, fioler och medeltida violiner.

Vi dyker rakt ner i gitarrevolutionens saga och den förändring 1800-talet spelade för instrumentet.

Under det tidiga 1800-talet utgjorde Madrid, Paris, Wien och Neapel tillsammans centrum för renässansens kultur, mycket tack vare den moderniseringsanda som det napolitanska kungariket stod för. 1700-talet hade redan bevittnat den stora utvecklingen som skett i produktionen av violiner vilken främst skett i Kampanien och Frankrike.

Under den här perioden producerade de olika städerna speciella typer av gitarrer som kännetecknades av antalet strängar på instrumenten. I Italien var fem eller sju strängar vanligt medan det i Spanien gjordes gitarrer med sex strängar. I Frankrike å andra sidan höll man på att övergå från fem till sex strängar.

Andra intressanta kännetecken är storlek och form, vilka under denna tid förändrades för att bli de mest utmärkande dragen för de olika ländernas produktion. I Frankrike var gitarrerna mindre än i Spanien, detsamma gällde för Wein. De olika storlekarna är tydligt demonstrerade i López Nietos samling då den innehåller exemplar från alla dess länder.

Samtidigt fanns det lika många hantverkare som designade och producerade, som det fanns gitarrer under detta århundrade. Bland andra var fiolmakaren Antonio de Torres, en stjärna på stränghimlen. Han spelade en stor roll för utvecklingen av den spanska gitarren under 1800-talet, liksom hans kollegor Salvador Ibáñez, Hernández and Aguado, Santos Hernandez, Francisco Viudes and Agusti Altimira.

Det finns också ett stort antal stråkinstrument representerade i samlingen. Ett som verkligen sticker ut är fiol daterad till 1800-talet, som troligen är en reproduktion av en modell gjord av en känd italiensk makare.

Höjdpunkten för auktionen är några instrument av Marcelino själv, som gjorts utefter modeller från medeltiden fram till 1700-talet. Katalogen innehåller även reproduktioner av medeltida instrument inspirerade av scener från portiken Pórtico de la Gloria i katedralen i Santiago de Compostela.

Vi hittar även vihuelas, instrument som liknar gitarren och var väldigt populära under renässansen, liksom barock-gitarrer, lika de moderna gitarrerna men med andra proportioner.

Sist men inte minst måste vi nämna den höga kvalitet av material. Ädla träsorter som palo santo, rosenträ, ceder, ebenholts, furu, gran och äkta cypress vittnar om instrumenthantverkets roll för musikhistorien.

Auktionen äger rum den 25 oktober på Durán Arte y Subastas.

Här kan du se hela katalogen!