Försäljningen inbringade nästan 200 miljoner kronor och endast 11% av föremålen förblev osålda, ett gott resultat för Simon de Purys första auktion sedan han lämnade auktionshuset Phillips 2012.

Simon de Pury har ett imponerande förflutet av lyckade auktionsförsäljningar. I november 2004 ledde han en fotografiauktion från Lambertsamlingen, vilken inbringade närmare 170 miljoner kronor, som därmed slog  ett nytt världsrekord för fotografiauktioner.

Självporträttet nedan kallat Untitled (#276) av Cindy Sherman var ett av objekten som gjorde succé och såldes för drygt 2 800 000 kronor på Simon de Purys auktion i oktober.

Skulptören Thomas Schütte gjorde också succé när utropspriset för bronsskulpturen Wicht (2006) fyrdubblades.

Den absoluta toppförsäljningen utgjordes av Christopher Wools abstrakta målning Untitled (1995) vilken såldes för drygt 65 miljoner kronor.

 

Barnebys har träffat Simon de Pury för att diskutera onlinebudandets framfart och hans tankar kring konst och den digitala världen.

Vad är din inställning kring de nya strategierna, så som online-budgivning, online-handeln och hur dessa kommer att passa in i din karriär?

Det som intresserar mig mest inom konsthandeln är analysen kring hur den tekniska revolutionen kan ha en störande inverkan på handeln i fråga. Alla marknader har blivit förändrade av internet och konsthandeln är den aspekt som har stått emot förändringen in i det sista. Allt handlar om tid och jag anser att vi inte kan stå emot den längre.

[...] Konstmarknaden är som en pyramid. På toppen står den mindre skara människor som är villiga att köpa ett konstverk för mer än 100 000 dollar. I den skaran är inte internet en vital del, utan äldre strategier är ännu föredragna. På botten av pyramiden finns eBay, som presenter en fungerande lösning för secondhand-älskare som vill shoppa konst online. Men för objekt som kostar mellan 1000 dollar och 2 miljoner dollar måste det finnas ett mer effektivt sätt att sälja verken, och för detta är internet perfekt.

På den prisnivån är det väldigt viktigt att få se objektet i fråga i verkligheten. Innan internet var det ingen som någonsin skulle ha kommit på tanken att auktionera ut kvalitetsobjekt med hjälp av bara en katalog. Av den anledningen tror jag inte på försäljningar som baseras endast online. Vi uppmuntrar hybridlösningar utan fysiska kataloger men med fysiska visningar.

Hur märker du av internetevolutionen idag?

Jag tror att för en stor del av konstmarknaden kommer internet att bli oerhört viktigt. Därför kommer vi troligtvis att se en stark utveckling inom två-tre år.

Vad tycker du om atmosfären i själva auktionssalen i kontrast till de nya teknologierna, så som live-auktioner?

Jag tycker att det är viktigt att man blir bättre på att förmedla atmosfären i auktionssalen. Har man kommit över ett särskilt pris övergår majoriteten av buden till telefon. Följer man auktionen via telefonen får man endast uppleva en liten del av den speciella atmosfär som infinner sig.

Det finns inget bättre än att befinna sig i auktionssalen men jag tror att om man la mer tid på att förmedla de känslor som faktiskt uppstår i salen skulle fler bli intresserade av att delta i en fysisk auktion, istället för via en iPhone eller iPad.

Vad anser du om den pågående nedgången för fysiska kataloger och auktioner?

Det är en fråga om praxis och en fråga om tid. Jag tror att vi kan försöka påskynda processen genom att tillhandahålla den bästa informationen på internet och av att göra auktionen så attraktiv som möjligt. Fram till idag har katalogerna varit den bästa försäljningsmetoden, men idag är det surfplattor och smartphones. Därför måste vi tänka om angående gamla försäljningsstrategier för att få folk att vilja bläddra bland konst genom dessa nya verktyg.

Vad tycker du om auktionsplattformer, så som Invaluable, The saleroom, etc.?

De skapar möjligheter för människor att bli intresserade av auktionsförsäljningar. Som konstsamlare är det viktigt att kunna köpa objektet man är intresserad av var som helst. Ju fler system vi utvecklar för att hitta vad vi letar efter, desto bättre.

Vad är din åsikt kring transparensen inom konsthandeln?

Jag tror på konsthandelns transparens och i slutändan är transparens fördelaktigt för alla. Idag kan alla som har tillgång till databaserna se massvis med listor med konstverk och priser, vilket jag tror är en bra sak. Än så länge är det nog ingen som har funnit den perfekta lösningen för att den tekniska och den fysiska världen ska fungera skrupelfritt tillsammans.

Du funderade på att bli konstnär när du var ung. Hur skulle du definiera konstnärens roll parallellt med dessa nya teknologier idag?

Nya teknologier öppnar upp nya fantastiska möjligheter för konstnärer att uttrycka sig själva. Digital kommunikation är ett nytt medium för dem. Samtidigt råder en stark trend att gå tillbaka till gamla metoder för att uttrycka sin konst, som inom keramik, textilier och liknande traditionella hantverk. Det nya hjälper till att avslöja det gamla. Det som spelar roll är hur kvaliteten och känslan av konstverket förmedlas.

I oktoberauktionen ställde du ut föremål i en uppbyggd konstsamlar-interiör. Varför har inramningen så stor betydelse?

När man bestämmer sig för att arrangera en fysisk utställning måste det utföras i de allra bästa förhållanden, något som är särskilt viktigt när man blandar konstobjekt från olika tidsepoker och platser. Det är bra att visa hur föremålen passar med varandra. Många känner sig obekväma med att köpa något som är otypiskt för deras smak eller intresse. Ändå blir det så tydligt att det finns ett stort intresse hos konst- och designsamlare att vidga sina vyer. Det finns ett begär att gå bortom en särskild stil eller tidsperiod och även se det vackra i ovanliga konstverk och oväntade sammanställningar.

 

Intervju av Astrid Rosetti