Johan Fredrik Isberg som egentligen kom från Sallerup i Skåne flyttade 1870 till Stockholm för att söka arbete. I Stockholm rådde både bostadsbrist och hög arbetslöshet varför Isberg hankade sig fram med olika arbeten och bodde på olika adresser runt om i huvudstaden. Bland annat bodde han på Sibyllegatan, Brev Turegatan, Luntmakargatan, Jakobsbergsgatan och Södra Humlegårdsgatan.

Under 1800-talets andra hälft förvandlades Stockholm från en stad av lägre trähus, med undantag från Gamla Stans stenhus och några utspridda palats, till en stad med imponerande arkitektur och funktionella stenhus för den växande skaran av stockholmare. Tack vare dåtidens konstnärer och fotografer har vi idag kännedom om hur staden såg ut innan merparten av den försvann och ersattes med de nya husen.

År 1882 blev Johan Fredrik Isberg målarmästare och sedermera delägare i målerifirman  G . A. Wiss & C:o, som låg på Riddargatan på Östermalm. Han blev snart känd som skåningen som med sina akvarellfärger porträtterade av såväl, offentliga byggnader som privatbostäder och kända restauranger och teatrar runt om i Stockholm. Totalt har man hittat dryga hundra olika motiv, även om Isberg som ofta använde fotografier som förlaga, målade några av dem med viss variation.

De underbara vykortsstora målningarna utgör en samling om 93 akvareller, säljs på Stockholms Auktionsverk Online med början idag. Här hittar du dem på Barnebys!