Liljevalchs sänkte entréavgiften från 80 kronor till 10 kronor och kunde efter det notera 91 000 besökare till Vårsalongen att jämföra med 76 000 besökare året innan. Medeltidsmuseet valde att helt ta bort inträdesavgiften och har efter det fått besök av över 2 600 fler människor än året innan.

Till Dagens Nyheter säger Socialdemokraternas Kulturborgarråd Roger Mogert; "Vi kan se att den sänkta eller avskaffade entréavgiften ger en mätbar effekt". Han säger fortsättningsvis att "Ekonomin är fortfarande en viktig del av kulturpolitiken. Det är en avgörande tröskel för deltagande och tillgång till kulturlivet".