Zinkfrossa kan vara något väldigt negativt, eftersom det betecknar det tillstånd av förgiftning som kan drabba den som andats in för mycket giftiga ångor vid upphettning av zink. I Helena Sandströms värld handlar det däremot om något väldigt positivt. Zinkfrossa får symbolisera det tillstånd av eufori och förälskelse som sköljde över henne när hon lyckades tämja det, för henne nya materialet, zinkplåt.

Nutida-Svenskt-Silver_Zinkfrossa_Helena Sandström

Helena Sandströms fantastiska föremål går under utställningsnamnet Zinkfrossa. Utställningen pågår till och med den 7 mars, på Nutida Svenskt Silver på Arsenalsgatan.

 

Kommentera