Som många redan vet så kommer en gigantisk målning av Andreas Eriksson ta plats i entrehallén. Men redan förra veckan så premiärvisades de fyra första konstverken inne på byggarbetsplatsen. Astrid Kroghs konstverk Skyline skiftar färg var 20:e sekund för att påminna patienterna om utomhusljuset.

Under sommaren färdigställdes de tre första verken på sjukhuset: Jesper Nyréns Kristall, en glasfasad för akutentrén, Fredrika Linders Ljusschakt, Without Boundaries, samt Anna Berglunds Picta Hortum för innergården i den första byggfasen. Tidigare har Kristoffer Zetterstrands mosaik Ager Medicinae för garaget i den separata teknikbyggnaden invigts, men förra veckan var alltså det första tillfället att se de första verken på plats inne i det nya sjukhuset.

 

Taggar