Artiklar taggade cheltenham

Banksys Spy Booth kan förstöras

I april förra året uppkom ytterligare en väggmålning skapad av gatukonstnären Banksy. Verket kallas för Spy Booth och har varit omdiskuterat sedan dess uppkomst för snart ett år sedan. För första gången berättar ägaren till huset, som även blivit ofrivillig "ägare" till väggmålningen, om hur konstverket i princip bara åsamkat honom problem.