Anders Zorn var under sekelskiftet en av världens mest erkända levande konstnärer och mycket uppskattad för sin porträttkonst både i hemlandet Sverige såväl som i utlandet. Under långa perioder vistades han utomlands och kom han att bli högt ansedd i länder som i England, Frankrike och USA, något som resulterade i att Zorn bland annat fick i uppdrag att porträttera tre amerikanska presidenter, industrimagneter, bankirer och andra högt uppsatta människor.

Det var dock i Paris som hans karriär som porträttkonstnär tog fart på riktigt. År 1889 mottog han en första klassens medalj på Paris Exposition Universelle och bara ett par år därefter påbörjade han den målning som nu säljs på Sotheby's. Verket Porträtt av döttrarna av Ramón Subercaseaux skildrar den inflytelserika och rika chilenska diplomaten och konstnären, Ramón Subercaseauxs båda döttrar, Blanca och Rosaria.

Verket visas i New York den 31 okt.-2 nov. följt av auktion den 3 november.

 

Till Sotheby's auktioner!

Pontus Silfverstolpe berättar mer om Sotheby's försäljning av Magasin III:s samling