New Yorks prestigefulla och välbesökta museum MoMA kommer att hålla stängt mellan juni och oktober i år. Ett omfattande renoveringsprojekt har pågått under flera år och nu när slutfasen inleds ska stora delar av museets samling hängas om. Själva menar museiledningen att besökare kan se fram emot ett helt nytt synsätt på konsten såväl som nya utrymmen för uppträdanden och performancekonst.

Foto: CreditDiller Scofidio + Renfro, via the NY Times. Foto: CreditDiller Scofidio + Renfro, via the NY Times.

Man stänger helt enkelt dörrarna för att kunna slå upp portarna till ett mer inkluderande konstmuseum där konst producerad av undanskymda konstnärer kommer få ta allt större plats, som latinamerikanska, afroamerikanska och asiatiska konstnärer som den japanske fotografen Shigeru Onishi och den Haiti-födde konstnären Hervé Télémaque. Dessutom kommer verk signerade kvinnliga konstnärer och underrepresenterade grupper få en mer framträdande plats.

Foto: Moma.org. Foto: Moma.org.

Målningar av storheter som Picasso och van Gogh kommer självklart fortsättas visas på museet. Till the NY Times säger MoMAs museichef Glenn D. Lowry:

En ny generations kuratorer håller på att undersöka vår samlings storhet och det finns fantastiska verk producerade runt om i världen som vi behöver uppmärksamma.

Den nya hängningen kommer att kunnas ses på MoMA fram och med oktober 2019.