Stockholms Auktionsverk har fått det prestigefulla uppdraget att auktionera ut inventarierna från Lennartsnäs slott, vilket omfattar drygt 400 föremål.

Lennartsnäs​​​ Slott har en lång och ryktbar historia som sträcker sig tillbaka ända till medeltiden då det tillhörde Vadstena Kloster. Sedan dess har slottet ägts såväl av Kronan som olika adelssläkter, såsom familjen Stenbock, Oxenstierna, von Stedingk och af Ugglas tills det att slottet avstyckades från Lennartsnäs gods för att bli privatbostad.

Samlingen rymmer både måleri, möbler och konsthantverk. Även om många föremål lämnat slottet i olika bodelningar har den nuvarande ägaren med hjälp av den legendariske värderingsmannen Esbjörn Kronberg under ett par årtionden återfört många av föremålen.

Försäljningen deals upp i tre delar, där de högst värderade föremålen säljs under The Evening Sale 5 juni, medan de lägre värderade föremålen deals upp mellan Online med auktionsdatum 12-13 juni och Arts & Antiques som äger rum den den 18 juni på Stockholms Auktionsverk.

Slottssamlingen är den mest omfattande som säljs i landet sedan Stockholms Auktionsverks sålde merparten av inventarierna från Biby Fideikommiss våren 2014. Barnebys fick en pratsund med Markus Anderzon på Stockholms Auktionsverk.

Hur kommer det sig att ni fick uppdraget?

- Genom en kunnig och lyhörd expertstab, ödmjukhet inför det historiska materialet och upparbetad logistik, så kan vi erbjuda marknadens mest kraftfulla tjänster inom segmentet. På kort tid har vi katalogiserat och fotograferat drygt 400 auktionsnummer, vid sidan av ordinarie verksamhet, det säger väl end el om vår kapacitet och förmåga. Den framgångsrika försäljningen av Biby fideikommiss 2014 mottogs väldigt väl och omtalas fortfarande som en milstolpe i företagets historia och Stockholms Auktionsverk befäster i och med uppdraget av Lennartsnäs sin position som det självklara valet för herrgårds- och slottsförsäljningar av dignitet, säger Markus Anderzon, specialist på antika möbler och konsthantverk.

Hur vanligt är det att man får den här typen av uppdrag?

- Det blir allt ovanligare eftersom flertalet orörda slott- och herrgårdshem avvecklats sedan beslutet 1963 att kvarvarande fideikommiss skulle upplösas succesivt. Oftast förekommer mer sporadiska inventarier från herresäten på marknaden, det är sällan en så komplett och omfattande slottssamling saluförs.

Vilket är det mest intressanta föremålet i samlingen tycker du?

- Min personliga favorit är den underbara 1600-tals målningen Flicka med blomsterkorg av Ferdinand Bols krets (nr 111 Evening Sale), den känns som ett signum för Lennartsnäs och har ingått i slottets samlingar under lång tid. Inom mitt eget område är den gustavianska sekretären, utförd i Georg Haupts krets, väldigt intressant genom sitt tekniska utförande och inte minst den 200-åriga proveniensen (nr 113 Evening Sale).

- Samlingen spänner över ett stort fält och det finns mängder med rara föremål och fantastiska inredningssaker som bara en klassisk slottsauktion kan uppbringa. Alltifrån de fina salongerna, till vinden och slottsköket.

-Uppe på vinden hittade vi flera spännande minnen från släkterna som bebott slottet, däribland greve Samuel af Ugglas eget jaktgevär, tillverkat vid Norrtelje faktori, med hans namn inlagt i guld på kammarstycket (Online 12 juni, nr 546121). Samuel af Ugglas (1750-1812) adlades av Gustav III 1772 och tog namnet af Ugglas. af Ugglas var greve, en av rikets herrar, överståthållare samt president i Kammarkollegium från 1802 fram till sin död. Det var sonen, Pehr Gustaf af Ugglas, som 1831 förvärvade Lennartsnäs egendom och gav slottets dess nuvarande utformning.

Det har ju tidigare varit auktion på föremål från Lennartsnäs, är det här föremål som ägarna lät vara kvar?

- Bukowskis höll en auktion 1999 på Lennartsnäs med föremål som den dåvarande ägaren mestadels köpt ihop. Den nuvarande ägaren har under ett par årtionden arbetat med att återförvärva föremål som historiskt ingått i slottets inredning. Tillsammans med värderingsmannen Esbjörn Kronberg (1929-2012) har flera kulturhistoriskt intressanta objekt återbördats till Lennartsnäs, föremål som kommer att kunna förvärvas vid detta unika tillfälle.

Försäljningen deals upp i tre delar, där de högst värderade föremålen säljs under The Evening Sale 5 juni, medan de lägre värderade föremålen deals upp mellan Online med auktionsdatum 12-13 juni och Arts & Antiques som äger rum den den 18 juni på Stockholms Auktionsverk.

Här hittar du katalogen samt övriga Stockholms Auktionsverks föremål!