Fibonaccis talföljd (se bild ovan) varje tal är summan av de två föregående, det vill säga 1+1= 2  2+1=3   3+2=5 och så vidare. Dessa klassiska idéer använder sig Kerstin Bille av i colleget nedan. Fibonaccis talföljd är relaterad till gyllene snittet som är centralt i all klassisk komposition. I måleri och i arkitektur används dessa teorier ibland för att skapa balans och harmoni.

Kerstin Bille var en spännande kvinna, "Hon hade en absolut motvilja mot att bli styrd, instängd, tillrättavisad och bedömd. Hon var envis, teknisk, humoristisk och orolig. Hon hade en stark längtan ut, en längtan efter andra landskap, andra människor och kanske också andra sätt att vara än det hon växt upp med. Hennes man hade lätt att ta kontakt med människor, själv hade hon förmågan att behålla kontakterna."

"Hon längtade att bli sedd, men stod inte ut med negativ kritik. Under skoltiden var hon alltför annorlunda för att ha jämnåriga vänner och det lämnade så starka och smärtsamma spår i henne att hon inte vågade utsätta sig själv för en offentlig visning av sina verk."

Texten ovan har skrivits av Maria Gyllenhaal. Kerstin Bille var hennes moster och efter mosterns bortgång fann de 1200 collage i den gamla gula trävillan på Lidingö. Maria Gyllenhaal bestämde sig för att ta kontakta en kunnig person för att bedöma mostern konstnärliga alster. Det blev Louise Lidströmer som häpnade över verkens komposition, färgkänsla och de aktuella ämnena. Louise Lidströmer bestämde sig för att göra Kerstin Billes konstnärskap synligt genom att ställa ut valda verk.

Utställningen pågår mellan 7-31 oktober.

Adress: Kindstugatan 3, 111 31 Stockholm Gamla Stan