Biennalens curator Okwui Enwezor har bjudit in fyra konstnärer verksamma i Sverige. Petra Bauer, Carsten Höller, Runo Lagomarsino och Meriç Algün Ringborg kommer att med stöd från Konstnärsnämnden delta i biennalens huvudutställning.

Årets tema för biennalen är "All the world's futures" och Okwui Enwezor vill genom årets utställning belysa hur konst och konstnärer förhåller sig till vår oroliga samtid och hur konstnärer utvecklar nya och fascinerande idéer utifrån de radikala förändringar vi genomlevt de senaste två århundradena.

På inbjudan av Moderna Museet och Iaspisprogrammet på Konstnärsnämnden kom Okwui Enwezor till Sverige i september förra året. Förutom en välbesökt föreläsning på Moderna Museet organiserades en lång rad konstnärsbesök av Iaspisprogrammet som resulterade i den största svenska närvaron i Venedig sedan 2009.

Sedan tidigare är det känt att Moderna museet valt att låta Lina Selander representera Sverige med en egen separatutställning. Turen har kommit till Norge att husera i den Nordiska paviljongen.

Årets Venedigbiennal pågår den 9 maj - 22 november.