Medan världsledande Christie´s omsättning backar med 29 procent mot förra våren, anses Sverige ha haft en rekordvår med en ökad försäljning av konst. Även Sotheby´s backar med jämförbara siffror, och det är framför allt minskad försäljning av konst värd över 20 miljoner pund som avgör bilden av marknaden.

Det finns dock förklaringar till alla svängningar i de rapporter som löpande kommer ut.

Samtidigt har Kina gått om USA i omsättning och räknas i dag som världens starkaste marknad med en ökning på 18% under 2016 första halvår, och står för 35,5% av den totala marknaden medan USA står för 26,8% av densamma, enligt Artprice.

Däremot menar samma företag att konstmarknaden i Sverige gått upp med otroliga 44%. En siffra som måste analyseras för att ge en rättvis bild av hur den svenska konstmarknaden egentligen mår.

Vad gäller Sverige så kan förändringarna delvis förklaras i ett "dåligt år" 2015 samt att allt flera av de stora auktionshusen i Sverige numera inkluderar försäljningen från sina onlineauktioner i den statistik som rapporterna bygger sina analyser kring. Ett segment som ökat kraftigt under det senaste året både i Sverige och globalt.

Annars är auktionshusen betydligt mer blygsamma när det gäller att garantera säljarna stora summor innan auktionen väl ägt rum, något som har fött ödesdigra konsekvenser på intaget till auktionerna, vilket i sin tur förstås haft påverkan på utfallet och den totala försäljningsstatistiken.

I och med att Sotheby´s i somras fick in det kinesiska försäkringsbolaget Taikang Life Insurance som största aktieägare, kommer troligtvis de utlovade garantierna ta fart igen för att hålla konstmarknaden fortsatt vital.

Kina är i övrigt en väldigt svårdefinierad marknad, då rapportering av verkliga försäljningssiffror skiljer sig från det material som de flesta företag faktiskt bygger sina analyser och rapporter kring. Även om det inte är någon tvekan om att Kina är en av världens absolut viktigaste marknader som gått från att köpa kinesisk konst och konsthantverk till att köpa allt från Rolexklockor och Ferraribilar till Picassomålningar och svenska ljuskronor.

När det kommer till förstahandsmarknaden, det vill säga försäljningen hos gallerier samt konsthandeln har snarare läckan av Panamapapper och terror utgjort ett större hot. Flera konstskandaler i form av pengatvätt har uppmärksammats och offentliggjorts vilket påverkat både enskilda samlare och konsthandlare negativt.

Liksom de fruktansvärda terror och vansinnesdåd som ägt rum världen över även drabbar konstmarknaden. Viljan att resa begränsar tyvärr även konstinköpen och flera av de konstmässor som varit populära vattenhål för samlare kommer troligen tappa såväl utställare som köpare på grund av politisk osäkerhet och terrorhot. Det, samt att allt fler samlare vidgar vyerna för att hitta morgondagens stjärnor på konsthimlen gör att konstrådgivarens roll får en trolig come back. Även om konstrådgivarnas roll kommer att omdefinieras och krav kommer att ställas på att man kan leverera "nytt material" och inte springa på samma boll som alla gjort hittills. Här blir nämligen marginalerna allt mindre, och resan inte lika intressant.

Vad som målas upp av hösten 2016 är nog fortfarande en ganska dämpad bild, där allt handlar om att fylla auktionerna med intressant innehåll och en större bredd av internationella föremål. Samt förstås att nå ut till en global publik som hungrar efter allt från farfars gamla Omega-klocka till Andy Warhol-grafik.

Kampen kan börja!