Det fattas mig något, som jag önskar och tror att du kan hjälpa mig med.

Egentligen är det inte bara jag som saknar något. Det gör hela Sverige. Faktiskt hela världen.

Sverige har en mängd ovärderliga ambassadörer utplacerade runt om i världen som ter sig som ovanligt färgstarka personligheter. De hjälper i allra högsta grad till att stärka den positiva synen på Sverige, svenskar och vad vårt land står för. Dessa representanter är minst sagt sprungna ur ett mångkulturellt ideal. De är stora, små, tjocka, tunna, mörka, ljusa, fyrbenta, tvåbenta, ibland utan några ben alls. Namnen på dem varierar från typiskt "svenska" namn som Carl och Axel-Einar till namn med mer internationell klang, såsom Billy.

De lyckas tillsammans skapa en identitet och ett signum för vårt lands kreativa ambition, vårt välbefinnande och förståelse för vårt demokratiska samhälle men även för svenskens förhållande till naturen, varandra och den tekniska utvecklingen. Både ur ett samtida och ett historiskt perspektiv.

Vi lär oss av dem hela tiden, och som ambassadörer för Sverige gör de en otrolig nytta. I stort sett varenda svensk framgångsrik modeskapare, formgivare, arkitekt och trendanalytiker sneglar på dem när de skapar nydanande alster och innovativa produkter. Det gäller faktiskt även internationella kreatörer.

Jag, liksom oändligt många andra i vår värld vill ha en plats där vi kan möta dem. En plats där vi kan stå bredvid varandra och förstå sammanhang och ursprung, historia och framtid samt skillnaden mellan kvalitet och kvantitet.

Vi vill ha en plats som inspirerar och attraherar.

Du kanske redan anat vad som står överst på min önskelista 2017?

Det jag saknar är ett designmuseum. Ett museum som fylls av svenska, och för den delen internationella ambassadörer som gett, och fortfarande ger oss, ära och berömmelse världen över. Ambassadörer som har lockat världsmedborgare till vårt vackra land ända sedan förra seklet var ungt.

Alice Bah Kuhnke, jag vet att du inte kan ge bara mig en så stor julklapp, men jag vet däremot att du i egenskap av kulturminister har makten och inflytandet att i sann demokratisk anda göra något för oss alla svenska världsmedborgare och samtidigt belöna dessa fantastiska ambassadörer för lång och trogen tjänst.

Med vänlig hälsning

Pontus Silfverstolpe, Barnebys