Dags för samtidskonsten att inta auktionerna! Stockholms Auktionsverk har sin Nutida auktion den 12 november. Bukowskis har Hösten Contemporary 14 november. Barnebys listar Topp Dyrast hos Bukowskis respektive Stockholms Auktionsverk.

Bukowskis dyraste på Höstens Contemporary, 14 november!
10. Ola Billgren, Parklandskap II. Utrop SEK 500 000
9. Karlin Mamma Andersson, Bättre famntag än av mor väntar dig när du blir stor. Utrop SEK 600 000
8. Ola Billgren, Parkstaty. Utrop SEK 800 000
7. Cindy Sherman, Untitled #103. Utrop 800 000
6. Ola Billgren, Målning. Utrop SEK 1 500 000
5. Alex Kratz, Bridge. Utrop SEK 1 600 000
4. Jockum Nordström, De fyra väderstrecken. Utrop SEK 2000 000
3. Öyvind Fahlström, Ade ledic nander I. Utrop SEK 2 500 000
2. Sean Scully, Standing. Utrop SEK 5 000 000
1. Karin Mamma Andersson, Travelling in the Family. Utrop 5 000 000

Stockholms Auktionverks dyraste på Nutida, 12 november!
10. Lena Cronqvist, Flicka med hopprep. Utropp SEK 400 000 - 500 000

9. Karin Broos, Den röda soffan II. Utrop SEK 400 000 - 500 000
8. Yayoi Kusama, Untitled 1993. Utrop SEK 400 000 - 500 0007. Ole Billgren, Interiör. Utrop SEK 450 000 - 500 000
6. Jim Dine, Untitled (Robe). Utrop SEK 500 000
5. Jockum Nordström, The Band Strand. Utrop SEK 600 000
4. Dick Bengtsson, Flickrummet. Utrop SEK 600 000
3. Ola Billgren, Cityscape. Utrop SEK 800 000
2. Yves Klein, Monochrome bleu sans titre (IKB302). Utrop SEK 1000 000
1. Lucio Fontana, Concetto Spaziale, Attese. Utrop SEK 8000 000

Bukowskis Höstens Contemporary katalog!

Stockholms Auktionsverk Nutida katalog!

Kommentera