Under dagarna två auktioneras asiatisk konst och konsthantverk ut i Lempertz filialer i Köln och Bryssel. Först ut är Köln som den 9 juni säljer vackra orientaliska föremål från Indien, Japan och Sydostasien.

Bala Krishna är en av Indiens mest populära gudar och man har funnit bevis på att denna gud dyrkades så tidigt som 400 år före Kristus. Guden avbildas oftast som ett krypande litet barn eller dansandes med en bit smör i handen. Beläget i Hampi i södra Indien finns Krishna tempelkomplex som byggdes 1513 och som har en av de mest framträdande exemplen på en staty av Bala Krishna.

Den hinduiska krigargudinnan Durga, vars namn kan översättas till "oövervinnelig'', porträtteras ofta ridandes på ett lejon eller en tiger med vapen i sina många armar. Hennes ilska frigörs på det onda i universum och hon fungerar som en sorts skyddsgudinna. Durga dyrkas av Shaktahinduer i hinduiska tempel i Nepal och de nordöstra delarna av Indien och på olika ställen hålls årligen en tio dagar lång festival i Gudens ära.

Ett indiskt sandstenhuvud föreställande Vishnu. Viss restaurering 900-1000-talet.

Vishnu är en av de främsta gudarna inom hinduismen och också den med högst anseende inom Vaishnavism-traditionen. Vanligtvis framställs guden med fyra armar och i blåa nyanser. Ett begrepp inom indisk mytologi avser avatarer som är gudens inkarnation i en människo- eller djurgestalt för att på så vis motverka det onda i världen. Konceptet förekommer främst inom Vishnus tio olika förkroppsliganden som samtidigt representerar tio tidsåldrar. Dessa avatarer är fisk, sköldpadda, vildgalt, lejonmänniska, dvärg, Parashurâma, Rama, Krishna, ibland Buddha, samt som Kalki för att inleda den nya tidsåldern.

 

Den 18 juni väntar ytterligare en auktion hos Lempertz, men denna gång med asiatisk konst och konsthantverk ifrån Tibet, Nepal och Kina samt orientalisk konst från belgiska samlingar. Denna auktion hålls i Bryssel.

Samtliga tre gudar kommer från Tibet och ingår i Buddhismen. De är alla skyddshelgon och viktiga bodhisattvor. Manjushri står för visdom och sägs kunna inta oändligt många skepnader för att hjälpa olika varelser. Avalokiteshvara personifierar medkänslan hos alla buddhor och avbildas antingen som man eller kvinna. Mahakala yab-yum förekommer ofta inom den buddhistiska konsten i Indien, Bhutan, Nepal och Tibet och står för visdom och medkänsla. Guden avbildas som en man i sexuell förening med sin kvinnliga motpol, där det manliga symboliserar medkänsla och det kvinnliga representerar insikt.

Det är dock inte bara hinduiska och buddistiska gudar som finns att hitta i auktionskatalogen. Auktionen bjuder på privata samlingar från Belgien, vilka innehåller fina orientaliska hantverk. Vad sägs till exempel om dessa två glaserade keramikplattor i turkos och koboltblått med ursprung från den persiska medeltiden.

Från Kina och Kangxi-perioden kommer dessa två porslinskärl i större format. Vasen och fatet är målade i en grön färg, vilken dominerade stort under Qingdynastin.

 

Samtliga föremål på auktion hos Lempertz finner ni på Barnebys