Den totala omsättningen för konst som sålts på auktion under första halvåret 2018 landar på 8,45 miljarder dollar. Det är en ökning med 18% jämfört med det första halvåret 2017. Den uppåtgående kurva vi sett det senaste året tog fart under de första sex månaderna 2017, med en ökning på 9% och hela 32% under det andra halvåret 2017. Det övertygande resultatet bekräftar att efterdyningarna av 2008 års finanskris avlägsnat sig.

Marknadens “stabilitet” beror delvis på det imponerande antal verk som under de senaste säsongerna sålts (ungefär 250 000 stycken per halvår). Under första halvåret av 2018 har antalet ökat till 262 000 konstverk, vilket innebär en ökning på 2.5 % jämfört med första delen av 2017.

Med en gemensam omsättning på 5,2 miljarder dollar utgör Sotheby’s och Christie’s försäljningar 61,5% av den totala auktionsmarknaden (endast konstkategorin inräknad) som klubbats under första hälften av år 2018.

Omsättningsutvecklingen under de senaste 10 åren. ©Artprice. Omsättningsutvecklingen under de senaste 10 åren. ©Artprice.

Resultaten av årets första säsong placerar år 2018 på fjärde plats bland de senaste elva åren i Artprices ranking.

Temperaturen hur “high end/Fine Art”-marknaden mår, det vill säga verk som sålts för mer än 5 miljoner dollar, speglar förstås det allmäna ekonomiska klimatet och marknaden i stort, men påverkas också av ytterligare omständigheter som presumtiva köpares förtroende för marknadens aktörer, där marknadens transparens spelar en väsentlig roll.

Antalet föremål som hittills sålts för över 5 miljoner dollar under 2018 pekar på en ekonomiskt gynnsam tid för konstmarknaden, då 229 föremål sålts i jämförelse med 163 under H1 2017.

De 10 dyraste verken som sålts under första halvan av 2018. ©Artprice De 10 dyraste verken som sålts under första halvan av 2018. ©Artprice

Verk som säljs för över 100 miljoner dollar är fortfarande väldigt sällsynta på auktion men när det väl sker har det ofta en extremt stor inverkan på konstmarknadens totala omsättning. Försäljningarna av Modiglianis och Picassos verk under 2018, liksom som Salvator Mundi 2017, är exempel på när enskilda verk fått marknadsresultaten att skjuta i höjden.

Läs mer om försäljningen av världens dyraste verk här.

USA fortsätter att dominera konstmarknaden med totalt 47 000 sålda föremål i år, varav sex av dessa är de dyraste i världen - alla sålda i New York under maj månad. Än så länge har den amerikanska auktionsmarknaden genererat 3,3 miljarder dollar under 2018, vilket innebär en ökning på 48%.

Konstmarknadens geografiska fördelning under första hälften av år 2018. ©Artprice Konstmarknadens geografiska fördelning under första hälften av år 2018. ©Artprice

Den moderna konstens uppsving

Under året har samlare visat ett särskilt stort intresse för konst skapad under förra seklet. Perioden mellan år 1900 och 1940, vilken inkluderar många av impressionismens mästerverk och den mest produktiva tiden i modern konsthistoria tycks ha allra mest tjuskraft. För de första halvåret 2018 har 1900-talskonst representerat 80% av de totala antalet auktioner i “Fine Art”-kategorin.

Bland de tio dyraste verken är åtta utförda mellan år 1900-1940, vilket placerar många av impressionismens och den moderna konstens mästare, såsom Monet, Picasso, Modigliani och Matisse, på listan över de 20 främsta konstnärerna under år 2018.

2018 års 20 konstnärer med störst omsättning

Pablo Picasso och Andy Warhol är inga främlingar bland toppnamnen på listan, i år är inget undantag. Omsättningen för de två konstnärernas verk under 2018 är båda enorm, men skiljer sig i antalet verk som sålts, där Picasso toppar listan med hela 1 841 stycken. Mot 778 verk av Warhol.

2018 års 20 konstnärer med högst omsättning. © The Art Market Monitor. 2018 års 20 konstnärer med högst omsättning. © The Art Market Monitor.

Listan avser konstnärernas totala omsättning men visar även antal sålda verk och högsta slutpris. Detta ger en mer nyanserad bild av marknaden för en enskild konstnär, eftersom att både utbud och efterfrågan påverkar resultaten.

Exempelvis toppar Pablo Picasso listan med en total omsättning på drygt 600 miljoner dollar fördelade på 1 845 verk, medan Amedeo Modigliani ligger på listans femte plats trots världsrekordet på 157 miljoner dollar för målningen “Nu couché (sur le côté gauche)”. På grund av det betydligt mer begränsade utbudet av Modiglianis verk är dennes omsättning avsevärt lägre än exempelvis Picassos.

Läs mer om Pablo Picasso här.

Att namn som Warhol, Richter och Hockney, finns med på listan visar att konstnärer med hög produktion daterad under 1900-talets senare hälft och 2000-talets första år efterfrågas allt mer. Senare konstperioder blir viktigare och viktigare både vad gäller antal transaktioner och den totala omsättningen.

Jean-Michel Basquiat har i år klättrat upp på en fjärdeplats med 64 sålda verk medan Constantin Brancusi har tappat. Med endast tre verk sålda placerar det honom på femtonde plats, jämfört med en tredjeplats under 2017 års första hälft.

På sjätte plats hittar vi den kinesiske konstnären Zao Wou-ki med en anmärkningsvärd summa på 154 558 288 dollar. De flesta av den expressionistiska konstnärens verk såldes i Hong Kong (74%) och Frankrike (14%).

Amedeo Modiglianis, "Nu couché (sur le côté gauche)", 1917, Foto: ©Sotheby's. Amedeo Modiglianis, "Nu couché (sur le côté gauche)", 1917, Foto: ©Sotheby's.

Längst ner på listan hittar vi Yayoi Kusama som inte bara är en av de tre nu levande konstnärerna på listan. Det är också är den enda kvinnan representerad, med en omsättning på 61 861 631 dollar och 344 sålda verk.

Storbritannien

Efter de osäkerheter konstmarknaden sett orsakade av Brexit från år 2016 visar den första hälften av 2018 att den engelska konstmarknaden är på uppgång. Den totala försäljningen av “Fine Art” år 2017 landade på 2,8 miljarder dollar, vilket finns goda förutsättningar att slå 2018. Årets försäljningar har redan passerat hälften av fjolårets totala omsättning med sina 1,9 miljarder dollar.

Samtidigt som London tävlar med New York om de stora europeiska namnen behåller den brittiska huvudstaden ledningen när det kommer till försäljning av namn som Gerhard Richter och Pablo Picasso. Samtidigt har London imponerat med flera stora försäljningar av amerikanska efterkrigstidskonstnärer liksom verk av samtida storheter som Warhol och Basquiat.

 Pablo Picassos "Fillette à la corbeille fleurie". Foto via Christie's. Pablo Picassos "Fillette à la corbeille fleurie". Foto via Christie's.

USA

Som redan nämnt ligger USA kvar som etta på världsmarknaden, mycket tack vare föregående års försäljning av Salvator Mundi som i våras följdes upp av The Rockefeller Collection - den högst värderade privata samlingen någonsin såld på auktion.

Verk av 1900-talets mästare såsom Picasso, Matisse och Monet, samtliga del av Rockefeller-försäljningen i maj, följdes snart av amerikanska Sotheby’s försäljning av Modiglianis Nu couché (sur le côté gauche) (1917) vilket gjorde maj, och Manhattan, till den månad och plats som dragit in mest pengar på den globala konstmarknaden.

Europa

Det är inte mycket vi kan läsa om den svenska marknaden i rapporten – internationellt sett är Sverige en mycket blygsam spelare trots de svenska husens allt mer framträdande försäljningar. Dock intar Bukowskis 27:de plats på listan över de 30 auktionshus med störst omsättning inom Fine Art-kategorin 2018. Bukowskis totala omsättning hittills i år är 16 403 523 dollar fördelade på 1 055 verk, varav Anders Zorns Fiskmarknad i St Ives blev det dyraste verket som gick för 2 miljoner dollar.

©Artprice ©Artprice

Läs mer om Bukowskis prestigefulla försäljningar här.

Städer som Paris, Milano, Wien och Bern fortsätter att vara starka aktörer på Europas dynamiska konstmarknad. Hur som helst är det fortfarande en lång väg kvar tills att man kan börja tävla med supermakterna USA, Kina och Storbritannien.

Paris behåller sin plats som femte största andrahandsmarknad i världen och med hjälp av auktionshus som Drout, Artcurial, Tajan, Aguttes, och Cornette de Saint Cyr är den franska huvudstaden inte helt beroende Sotheby’s och Christie’s franska filialer.

Tyskland, med auktionshus som Kornfeld, Grisebach, Ketterer, Lempertz, Van Ham och Koller har ökat den tyska omsättningen med 17% jämfört med den första hälften av 2017.