Biträdande kyrkoherde Sara Garpe och Gastronomiska Akademiens direktör Peter Harrysson hälsar välkommen.

Själv kommer jag att tala om pedagogen och branschutbildaren Tore Wretman och Gastronomiska Akademiens ständige sekreterare, Karsten Thurfjell talar om Tore Wretman som kokboksförfattare, mediaperson och folkbildare.

Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänners ordförande Christina Möller talar om Tore Wretmans betydelse som inspiratör för folklig gastronomi i Sverige.

Minnesstunden avslutas med procession och nedläggande av lagerkrans vid Mâitre Wretmans grav, som är belägen utanför helgedomens murar.

Med kära hälsningar i yster försommartid,

Er tillgivne,

Carl Jan Granqvist