Från vänster: Eva Lange, ”Lilla runda”, ”Vågen”, ”Elefanten”, ”Inre del av hjärta” och Eric Grate ”Vulvaria”. Foto:Bukowskis.

Vid en första anblick kan de två skulptörerna Eric Grate och Eva Lange upplevas befinna sig på varsin ände av den skulpturala arenan. Det är två konstnärer med olika bakgrunder, konstnärliga ledmotiv och materialval. Då Grate främst arbetade i brons väljer Lange att använda sig av gips, marmor, alabaster och granit. Grates konstnärliga uttryck influerades av avantgardistiska strömningar från 1920-talets Frankrike medan Lange genom omfattande konstnärsstudier metodiskt utvecklade sitt konstnärskap. Trots sina skilda bakgrunder möts de båda skulptörerna i både motivval och ett delat konstnärligt uttryck. Upplev deras konst sida vid sida i utställningen ”Skulptur” – Möte med Eric Grate och Eva Lange på Bukowskis.

Eric Grate föddes år 1896 i Stockholm. Hans konstnärliga bakgrund tar sin början under 1920-talet, och  efter avslutade studier vid Konsthögskolan i hemstaden begav sig Grate till Paris där skulptören verkade under sent 1920-tal och tidigt 1930-tal. Paris var under dessa decennier ett konstens Mekka och många av världens stora konstnärer verkade i metropolen. I mötet med det franska konstnärskapet kom Grate att influeras av den blomstrande surrealismen, vilken kom att bli en grundbult för det egna konstnärskapet. Med tiden blev Grate själv den svenska skulpturkonstens främsta surrealist. Motiven var naturnära och många av skulpturerna föreställer insekter, stenar och rötter. Grate utvecklade ett starkt intresse för det antika kulturarvet, vilket ledde honom till Grekland, Italien och Tyskland där han också vid olika tillfällen verkade. Intresset för grekisk mytologi manifesteras även i de egna verken, som exempelvis i verket Nike i vindarnas grotta (1920).

Eric Grates långa karriär innan hans död år 1983 var kantad av många offentliga uppdrag och utställningar både i och utanför Sverige. Bland annat visades verket Folket och tekniken (1937) under världsutställningen i Paris år 1937. I Sverige finns Grate bland annat representerad med skulpturen Årstiderna (1937-1941) på Rosenbad, Hjärtblad (1974) i Kristianstad och i Göteborg kan De fyra vindarna (1937-1941) ses vid rådhuset.

Eva Lange föddes år 1935 även hon i Stockholm. Under åren 1953-1964 studerade hon på Konstfack och Konsthögskolan, vilket resulterade i en gedigen konstnärlig utbildning. Langes konstnärsskap inleddes med mindre skulpturer i terrakotta vilka redan då hade ett avskalat formspråk där endast de viktigaste formerna representerades. Under åren har Langes språk konkretiserats ytterligare i mjuka, rena former och släta ytor som eggar fantasin. Eva Lange delade med sig av sin kunskap under många år då hon var verksam som lärare på Birkagårdens folkhögskola. Sedan år 1997 innehar Lange en prestigefull plats som ledamot i Kungliga konstakademien.

Lange själv menar att hennes skulpturer är föreställande men utan att vara naturalistiska. Hennes verk är avbildande, som exempelvis verken Vallmon (1989) och Porträtt av en främling (1989) men lämnar åt betraktaren att själv tolka verket fritt. Lange finns representerad runt om i Sverige, bland annat med verket Koncentration (1993) i Visby, Tulpan (1995) i Botaniska trädgården i Göteborg och med verket Blomma (2004) vid Karolinska Institutet i Stockholm. Så sent som 2015 erhöll Lange Sergelpriset, en prestigefull utmärkelse för skulptörer.

Trots sina skilda bakgrunder mynnar de båda skulptörernas konst ut i ett gemensamt konstnärligt uttryck där naturen och kykladisk konst tillsammans utgör de mest centrala inspirationskällorna. De båda skulptörerna är tongivande för svensk konst med sina avskalade, nästan minimalistiska formspråk, ständigt aktuella i sin tidlöshet. Senast att inspireras av Eric Grate och Eva Lange är det svenska modehuset Totême, vars minimalistiska design till hösten låtit sig influeras av de två skulptörerna.

Grates avantgardistiska formspråk där breda former mynnar ut i tunna linjer har tillsammans med Langes mjuka färgskala utgjort grunden för Totêmes senaste kollektion, där endast de mest väsentliga tillåts finnas kvar. För att förstärka det skulpturala uttrycket valde Totême att hålla sin senaste visning på Bukowskis bland Grates och Langes skulpturer. Ett urval av kollektionen kan ses på Bukowskis under utställningsperioden. Ta chansen att uppleva mötet mellan två giganter inom svensk skulptur!

”Skulptur” – Möte med Eric Grate och Eva Lange kan ses på Bukowskis mellan 23-31 januari.