I höstauktionen mellan 29 november - 1 december lägger Villa Grisebach i Berlin krutet på modern och samtida konst. Särskilt välrepresenterade decennier är 1910-, 1920- och 1930-talen då den expressionistiska gruppen Brücke verkade.

Paula Modersohn-Becker tillhörde Tysklands första expressionistiska konstvåg och är en av de modernistiska konstnärer vars verk ska säljas under auktionen. Drei Kinder an einem Hang sitzend mit Hund und Pferd, (ungefär tre barn tillsammans med hund och häst) målades år 1901 och vittnade om de år Modersohn-Becker spenderade i Paris, och de intryck hon tog av det parisiska måleriet.

År 1905 formades den tyska konstnärsgruppen Brücke i Dresden av Ernst Ludwig Kirchner, Fritz Bleyl, Erich Heckel och Karl Schmidt-Rottluff. Brücke var en av de två huvudgrupperingarna bland Tysklands expressionister och spelade en stor roll för det europeiska konstlivet.

Likt många konstnärer både före och efter honom begav sig Erich Heckel till havet för att leva där horisonten dominerade landskapet. Han slog sig ner vid Jadebusen och skapade målningen Blaue Iris, ett av hans mest kända verk år 1908.

Målaren tillika grafikern Emil Nolde var en av gruppens medlemmar, men bara under en kort period. Även han fascinerades av kustlandskapet och Nordsjöns kraft. Noldes fascination för havets obeveklighet syns i flera av hans verk, bland annat i Segelboot från 1910, vilken han målade i Hamburg och räknas som en av hans allra bästa målningar.

Ytterligare ett verk vars motiv är hämtat från Nordsjöns kust fokuserar mindre på havets kraft och mer på Hamburg-St. Paulis extravaganta nattliv, vilket var mycket välbesökt bland sjömän. Denna akvarell målades av den tyske konstnären Otto Dix, vars konst mer lutade åt det samhällskritiskt karikatyrmässiga än åt expressionismen. Tanzsaal in St. Pauli visar hur ett typiskt dansställe i staden kunde se ut och målades omkring år 1924-1925.

Tillbaka till Brücke - ett verk signerat en av gruppens grundare, Ernst Ludwig Kirchner utgör auktionens toppnummer med ett utrop på 1,2 - 1,5 miljoner euro. Verket går under namnet Akte im Wald och målades år 1912 på den tyska ön Fehmarn i Östersjön, där Kirchner under flera år spenderade sommaren tillsammans med sin partner Erna Schilling.

Ett liknade motiv på auktionen målades av Kirchners kollega Otto Mueller två år senare, nämligen verken Drei Badende und rotbraune Bäume från år 1914. Bakgrunden utgörs av slottet Moritzburgs omgivningar med dess många kanaler och konstgjorda sjöar. Platsen var betydelsefull för flera av Brückes medlemmar och Mueller, tillsammans med Kirchner, Heckel och Max Pechstein brukade besöka slottet för att måla.

Max Pechstein anslöt sig till gruppen år 1906 och påverkades likt flera av gruppens medlemmar av den enastående uttryckskraften i förklassisk och utomeuropeisk konst. Titeln Morgenrot betyder ungefär “morgonrodnad” och domineras, likt titeln antyder, av intensiva röda toner.

En annan viktig europeisk konstinriktning och grupp är Der Blaue Reiter, på svenska “den blå ryttaren” vilken bestod av modernistiska kretsen kring Kandinsky och Franz Marc. I egenskap av att vara en av Kandinskys elever, och senare hans livslånga partner kom konstnären Gabriele Münther att ingå i kretsen. I lysande färger och med kraftfull penselföring målade Münther scener från bergiga landskap, likt Lauensteiner Land från år 1927.

Sist men inte minst skulle vi vilja rikta fokus mot Max Beckmanns Holzfäller från 1933, som visar en utmattad skogsarbetare mitt i en välbehövlig paus tillsammans med sin hund. Verket ska dock förstås som mer än en representation av vila – de kommande åren skulle visa sig vara en enorm prövning för Europa och innebära att både den konstnärliga friheten och humaniteten åsidosattes i Tyskland under en längre period.

Grisebachs höstauktion går av staplen 29 november – 1 december i Berlin.

Som vanligt hittar du samtliga av Grisebachs utrop direkt på Barnebys.