Det är ingen tvekan att Uppsala Auktionskammare tar ytterligare ett stadigt steg i ambitionen att bli Sveriges ledande auktionshus inom kvalitetssegmentet. Medan konkurrenterna har lagt allt större resurser på att växa inom onlineauktioner har Uppsala Auktionskammare upprepat mantrat; att man vill satsa på kvalitetsauktioner genom att stå för kvalitet i alla led från katalog och katalogisering till kundbemötande och auktionsupplevelse, samt att man inte är intresserad av att hålla onlineauktioner på det sätt de bedrivs av de huvudsakliga konkurrenterna.

Som ett viktigt led i servicen till alla kunder i Skåne, men även övriga södra Sverige och Danmark öppnar Uppsala Auktionskammare kontor i centrala Malmö, i ett av hörnen i vackra Sjöbergska palatset uppfört år 1894 på Östergatan 4.

- Vi vill fokusera på kvalitetsauktioner vilket är vår kärnverksamhet. Vi har inget behov av att bedriva auktioner runt om i Sverige, utan Skånekontoret ska fungera på samma sätt som vårt Stockholmskontor. Det kommer att vara öppet för inlämning och värdering av föremål och vi kommer att ha förhandsvisningar av föremål inför de stora auktionerna samt att vi kan använda lokalen för utställningar och föredrag med mera, berättar Magnus Bexhed.

– Framstående gallerister har bidragit till att det finns betydande samlingar av modern och samtida konst i Skåne. Därtill en stark historisk förankring med många slott och herresäten gör Skåne till en av Nordens absolut viktigaste regioner när det gäller värdefull konst, antikviteter och design av högsta kvalitet, berättar Knut Knutson, chefsintendent på Uppsala Auktionskammare i ett pressmeddelande.

Uppsala Auktionskammare kan inte beskrivas som annat än en framgångssaga på den svenska auktionsscenen. Sedan 1996, när Knut Knutsson och Anders Bengtsson köpte Uppsala Auktionskammare konkursbo för 200 000 kronor har man haft fantastiska auktioner, i mångt och mycket drivit både den ryska och den kinesiska "vågen", men framför allt har man lyckats med bedriften att visa vinst vartenda år, i en bransch som varit hårt utsatt för prövning de senaste åren. Även om vinstens varierat de senaste åren, delvis med tanke på stora investeringar i bland annat nya lokaler i Stockholm och nytt auktionssystem, så håller man just nu på att summera det brutna räkenskapsåret för 2016-2017 och räknar med en vinst på ungefär 5 miljoner kronor föregående år, och bolagets värde har stigit med åtskilliga tiotals miljoner sedan köpet för drygt tjugo år sedan.

– Jag och mina kollegor på Uppsala Auktionskammare är lyriska över denna stora satsning i Skåne. Ökad närvaro i Skåne genom de anrika och nyrenoverade lokalerna i Malmö är en viktig länk i vårt ständiga arbete för ökad kvalitet av servicen vi erbjuder alla våra kunder, säger Magnus Bexhed, VD på Uppsala Auktionskammare

Uppsala Auktionskammare grundades år 1731 och är därmed ett av världens äldsta auktionshus. Auktioner har en lång och gedigen tradition i Uppsala och den första auktionen i Sverige som finns omnämnd i skriftliga källor hölls år 1639 av Akademiska konsortiet i Uppsala.

Det senaste decenniet har Uppsala Auktionskammare nått över 200 miljonnoteringar, varav många inom rysk konst, äldre måleri och kinesiskt konsthantverk. Uppmärksamhet kring företagets framgångsrika Internationella Kvalitetsauktioner har bidragit till att placera Uppsala Auktionskammare som en god och välrenommerad aktör på den internationella auktionsmarknaden. Företaget fortsätter ständigt att utveckla nya marknader. Under de senaste åren har försäljningen av kinesiska föremål resulterat i många succéresultat.

Uppsala Auktionskammare kommer att öppna i januari 2018 efter en omfattande renovering.