Tänk er den svenska konstscenen på 1880-talet. Vilken kreativitet, vilka möten och vilka resor, såväl själsliga som geografiska. Tänk om Arlanda och flygplanen hade funnits då. Hur många konstnärer hade inte köat för att checka in sitt specialbagage i form av stafflier och målardukar. Försök föreställa er inne på flyget, hur de vänliga men bestämda flygvärdinnorna skulle få ha sparkcykel för att hinna servera rödvin och champagne till det levnadsglada konstnärerna. En av dem kanske hade varit Oscar Björck, som nygift med Ingrid Isaria Carola Boklund våren 1885 begav sig till Venedig efter en tid i Paris, München och Sverige. Ryktet om vattnet och ljusets stad var inte överdrivet. Venedig var en magisk plats på jorden, inte minst för de konstnärer som hängett sig åt friluftsmåleriet. Här samlades flera av våra stora målare såsom Anders Zorn, Wilhelm von Gegerfelt och inte minst Oscar Björck.

Oscar Björck_Åmells Konsthandel_svensk konst_oljemålning-1880-talsmåleri

Oljemålningen Piazza del´Erbe di Rialto, Venezia är ett typisk motiv för konstnären som ofta använde stadens gränder och små piazzor som kulisser till lokalbefolkningens vardagliga bestyr. Den lugna och ljusa kolorit som karaktäriserade Björcks måleri från somrarna i Skagen tidigt 1880-tal, kom i Italien att ersättas av en djupare och mer kraftfull palett.

Precis vid bron Rialto i Venedig, finns stadens kommersiella centra sedan mer än tusen år. Idag säljs fortfarande frukt och grönsaker på marknadstorget Piazza delle Erbe. Motivet är ett bevis på Björcks skicklighet att hantera både arkitekturens former, ljuset och människorna. Marknadsmotivet omges av loggiorna utförda under tidig renässans och de tillfälligt uppställda stånden med dess försäljare söker skugga under uppspända dukar, vilka bidrar till känslan av det djup och den rörelse bilden förmedlar. Precis som sin målarkollega, Wilhelm von Gegerfelt, placerar Björck ut pumpor i förgrunden, något som vittnar om pumpornas speciella ställning i det venetianska köket, vilka var självklara inslag på marknaderna då som nu. Lägg märke till hur konstnären genom att skapa kontraster mellan täckvitt och den annars djupa paletten med accentfält i rött och gult förstärker det starka förmiddagsljuset och dess reflektioner. En ren uppvisning av den den skicklige konstnären.

Flera av Oscar Björcks italienska arbeten köptes in av museer och Nationalmuseum förvärvade Från ett salutorg i Venedig (1887) vilken är utfört i samma stil som den aktuella målningen.

Åmells Vårutställning pågår till och med den 29 juni, och innehåller såväl moderna som klassiska mästerverk.

 

 

Kommentera