De två första dagarna i april presenterar Sotheby's i New York två enastående fotoauktioner med flera betydande fotografier från 1800-talet till nutid. Inflytelserika fotografer som Man Ray, Edward Weston och Alfred Stieglitz finns representerade med många viktiga verk.

1 april
The Inventive Eye: Photographs from a Private Collection som går under klubban den 1 april är en uppvisning i fotokonstens olika uttryckssätt med flera höjdpunkter från 1900-talets första hälft. Några av fotohistoriens mest träffande och nyskapande företrädare finns representerade i en samling som med sin mångfald av tekniker utmanar det vardagliga seendets gränser. Fantasirika bilder av Alvin Langdon Coburn och Edward Steichen blandas med fotogram av Man Ray och László Moholy-Nagy vilket i sin tur kontrasteras av Edward Westons detaljerade studier av bland annat snäckor och grönsaker.

Charles Sheeler, "Stairwell, Williamsburg" 1935, utrop: 200,000 - 300,000 USD

Man Ray, "Rayograph (With Coil, Handkerchief and Chain)" cirka 1924, utrop: 400,000 - 600,000 USD

Edward Jean Steichen, "Gloria Swanson" 1924, utrop: 300,000 - 500,000 USD

Alvin Langdon Coburn "Vortograph" 1917, utrop: 250,000 - 350,000 USD

László Moholy-Nagy, "Fotogramm 1922 (Photogram with spiral shape)" 1922, utrop: 150,000 - 250,000 USD

2 april
Photographs utgörs av ett dynamiskt urval fotografier från hela fotohistorien men med särskilt fokus på modernistiska verk av till exempel Alexander Mikhailovich Rodchenko och Alfred Stieglitz samt fotografier från efterkrigstiden av Diane Arbus, William Eggleston och Peter Beard. Auktionen rymmer ett brett omfång fotografiska gestaltningar och sammanfattar viktiga bitar av fotografiets historia.

Edward Weston, "Head of an Italian Girl (Tina Modotti)" 1921, utrop: 250,000 - 350,000 USD

Man Ray, "Champs Délicieux: Album de Photographies" 1922, utrop: 250,000 - 350,000 USD

Alfred Stieglitz, "Georgia O'Keeffe (Nude Study)" 1918-19, utrop: 300,000 - 500,000 USD

Peter Beard, "Giraffes in Mirage on the Taru Desert, Kenya, June 1960 for The End of the Game" 1960, utrop: 70,000 - 100,000 USD

August Sander, "The Painter Heinrich Hoerle" 1931, utrop: 150,000 - 250,000 USD

Kommentera