Det var på Antikmässan i februari tidigare i år, som Thunér Antikhandel presenterade ett par pottskåp från 1800-talet som en gång tillhört drottning Hedvig Elisabet Charlottas stora sängkammare på Rosersberg. Anledningen till uppståndelsen på Antikmässan var när Rickard Thunér avslöjade var han köpt skåpen och för hur mycket. Skåpen ropades in på Bukowskis Market för en bråkdel av de 1 200 000 kronorna han begärde på mässan. Troligtvis har Nationalmuseum inte betalat så mycket, men en god affär får man förmoda att Thunér ändå gjorde. Tack vare kunskap och ett vaket öga.

Thunér Antikhandel_Nationamuseum_Empire_Karl Johan_Rosersberg_kunglig proveniens

Pottskåpen som mer korrekt kallas Nattkommoder fick sin plats på Rosersbergs slott då rummet nyinreddes under arkitekten Carl Christoffer Gjörwells ledning under åren 1809–1810. Gjörwell hade hämtat inspiration från samtida franska planschverk, framför allt Recueil de Décorations intérieurs av arkitekterna Charles Percier och Pierre-Francois-Léonard Fontaine.

När det gäller nattkommodernas utförande är det dock Percier och Fontaines elev, Louis Berthault som har stått för förlagan. Berthault hade under åren 1798-1799 utfört en mycket beundrad inredning för bankiren Jacques Récamier vars hustru, Juliette Récamier, var en av tidens mest beundrade och kända personligheter. Delar av Berthaults inredningar, bland annat Madame Récamiers sängkammare, kom att publiceras i planschverketPlans coupés, élévations des plus belles maisons et des hotels construits a Paris et dans les environs(utgiven av Jean-Charles Krafft och Nicolas Ransonnette) av vilket vi vet att Gjörwell själv ägde ett exemplar.

Thunér Antikhandel_pottskåp_nattkommoder_empire

De nu förvärvade kommoderna motsvarar närmast i detalj de nattkommoder som står symmetriskt uppställda på var sin sida om Madame Récamiers säng. Kommoderna är fanerade med mahogny och står på svärtade lejontassar. Dörrarna pryds av femuddiga förgyllda nordstjärnor, den närmast kvadratiska skivan är uppburen av fyra skurna, bevingade sfinxer. De övriga i trä skurna detaljerna är förgyllda. Vem som utfört kommoderna kan vi inte med säkerhet avgöra. Att de är tillverkade i Stockholm torde dock stå klart, tänkbara mästare är Anders Lundelius, Fredrik August Eckstein eller Carl Henrik Blom. Det högklassiga bildhuggeriet är troligen utfört av Pehr Ljung eller hans elev, Ernst Philip Thoman.

Att kommoderna har en kunglig proveniens framgår tydligt av en fastklistrad lapp på bakstycket av en av kommoderna där det står "Gåva jemte 1 säng & 1 do nattbord av Carl XIV Johan till Conrad Th von Schultzenheim, Christineberg & Rockhammar...". Conrad Theodor von Schultzenheim (1768-1837) var officer och deltog bland annat i Karl XIV Johans tyska fälttåg mot Napoleon år 1813. Karl XIV Johan hade sannolikt ärvt kommoderna av sin adoptivfar, Karl XIII, som var deras ursprungliga beställare för hustruns, Hedvig Elisabet Charlottas sängkammare på Rosersberg. I samband med att den tidigare sängkammaren omdisponeras till drottning Desirées förmak år 1823 flyttade man bort sängen och sannolikt även de två kommoder som museet nu har förvärvat.

Nattkommoderna är en viktig förstärkning av museets samling av svenska möbler från 1800-talets början och har möjliggjorts genom bidrag från Axel Hirschs stiftelse, Nationalmusei Vänner samt en enskild medlem av Nationalmusei Vänner som önskar vara anonym. De visas just nu på planet för konsthantverk och design på museet.

 

Kommentarer