Nationalmuseum köpte det betydande verket från den Sparreska samlingen på Sotheby´s i december förra året med hjälp av donationsmedel från Wirosfonden. Målningen som kommer från Gustav Adolf Axelsson Sparre har ingått i det som räknats till en av de främsta i landet under 1700-talet vid sidan av Gustav III:s, Lovisa Ulrikas och Carl Gustaf Tessins konstsamlingar.

Troligen köpte den unge adelsmannen flera konstverk under resor till Europa. Det var framför allt måleri, och i synnerhet flamländskt måleri, som han förvärvade under sina resor. Efter Sparres död placerade hans hustru hela samlingen i lantegendomen Kulla Gunnarstorp, där den fanns fram till 1855, då dåvarande ägaren Carl de Geer sände den till Wanås slott i Skåne.

Jan Lievens_Nationalmuseum_Sotheby´s

Jan Lievens föddes i Leiden där han 1615 studerade för Joris van Schooten, och därefter hos Pieter Lastman i Amsterdam mellan cirka 1619-1621. På slutet av 1620-talet arbetade Lievens nära Rembrandt, varför deras verk från den tiden ofta är svåra att särskilja. År 1632 reste Lievens till England där han fick flera uppdrag av det engelska hovet, för att därefter bege sig till Antwerpen där han blev medlem av stadens målargille. Från 1643 till och med sin död 1674 levde och verkade Lievens framförallt i Amsterdam, med undantag för ett antal vistelser i Haag och i födelsestaden Leiden.

Den monumentala målningen föreställande aposteln Paulus är ett karakteristiskt verk av Lievens från den period i Leiden då han samverkade nära med Rembrandt. Ett släktskap med Rembrandts måleri från samma tid, det vill säga cirka 1627-29, märks både motiviskt och kompositionellt, men också i den ljusbehandling som Lievens använt sig av. Här kan särskilt framhållas motivet med aposteln framställd i halvfigur, den kraftfulla ljus- och skuggbehandlingen med en ljuskälla som lyser upp scenen från vänster liksom den inkännande och av realism präglade skildringen av Paulus fårade ansikte och grova hand. Paulus framställs av Lievens som en lärd gammal man som är försjunken i tankar då han är i färd med att fortsätta sitt skrivande i en stor, uppslagen bok.

Jan Lievens målning avbildande aposteln Paulus har i forskningen om konstnären daterats till åren omkring 1627-29. Målningen kom ursprungligen till Sverige genom den betydande konstsamlaren Gustav Adolf Axelsson Sparre (1746-1794). Den så kallade Sparreska samlingen räknas idag till en av de främsta i landet under 1700-talet vid sidan av Gustav III:s, Lovisa Ulrikas och Carl Gustaf Tessins konstsamlingar.

Nyförvärvet visas i salen med holländskt och flamländskt 1600-talsmåleri på plan 2 från imorgon.

 

Kommentarer