August-Strindberg_Bukowskis_favorit

Elva Strindbergmålningar från en och samma ägare utgör stommen till årets mest omfattande utställning över August Strindbergs måleri. En historisk utställning på Bukowskis som pågår i endast fyra dagar, curerad av Anders Wahlgren. Bortsett ett par skulpturer av konstnären är det den målade konsten som står i fokus tillsammans med Strindbergs mytomspunna dagbok - Ockulta dagboken - som för första gången ges ut i samband med utställningen, fullt läslig med kommentarer och faksimil i färg.

Anders-Wahlgren_BUkowskis_Strindberg

Det är uppenbart, när man står framför August Strindbergs expressiva och egensinniga verk, att han är en av vårt lands främsta konstnärer. Det är en fri och tveklöst otämjd själ som med frenesi uttrycker sitt omtumlande känsloliv genom färgens möjligheter. Måleriet var själens förlösare, där palettkniven tidvis ersatte pennans glödande kraft.

Strindberg var ifrågasatt som målande konstnär av många av hans samtida kollegor och kritiker, men idag ser vi målningar som tillsammans med Carl Fredrik Hill beskriver den franska impressionismen bättre än någon annan svensk konstnär lyckats med. Närheten till både Hill och den franske konstnären Camille Corot är stundvis slående. Inte minst genom den tydliga, och för bilden avgörande, låga horisonten som går som en skiljelinje genom både bildens uppbyggnad och målningens starka känslorymd.

Bukowskis Auktioner_Strindbergutställning

Strindbergs upprivna och komplicerade känsloliv blir än tydligare när man läser hans dagbok, Ockulta dagboken från åren 1896-1908, då många av hans mästerverk målas. Dagboken är lika mycket ett tidsdokument som en mycket levande beskrivning av en av vårt lands starkaste och internationellt högst ansedda konstnärliga personligheter.

Interiörbild_bukowskis_Strindbergutställning

Bukowskis kommer att försälja ett av verken som visas, Björken I, på den klassiska auktionen i juni. Målningen är från 1901-02 och får anses som ett av auktionens huvudnummer.

Totalt spänner utställningen över 28 konstverk av August Strindberg, det första målat 1873 och det sista målat 1907, som noga och mycket förtjänstfullt katalogiserats av Bukowskis intendent Pedro Westerdahl i en inbunden katalog. Utöver de 28 målningarna visas även ett spännande verk av Strindbergs gode vän Per Ekström från början av 1890-talet som känns olik allt anat jag sett av konstnären. Per Ekström anses vara den som lärde Strindberg materialbehandling och tecknande under tidiga år.

Philip Zandén_Strindberg_Bukowskis_August Strindberg

Philp Zandén läser dagligen ur Ockulta dagboken kl 19.00. Biljetter finns att boka på Bukowskis hemsida alt på Tickster. Missa inte detta unika tillfälle!

 

Kommentera