En av våra favoriter från Umeå Konsthögskolas vårutställning var Linus Svensson som bland annat visade projektet och målningen Moments, som han själv beskriver så här: "Each day have been an attempt to find a color through a specific memory. A process that lasted every day, during the past year. Behind the blank surface hides
almost two thousand layers of memories." Det är en monokrom av tusentals lager monokrom! Ljuvligt.

Linus Svensson Moments

Linus Svensson Moments

Nu är han aktuell i utställningen Tre Mellan Rum. Utställningen är curerad av den grymma curatorn to be, Matilda Ekström, f. 1986 öppnar på Botkyrka Konsthall onsdag den 23 oktober. Utställningen är en del av hennes examensprojekt inom Curatorprogrammet, vid Stockholms Universitet. Samtliga konstnärer, Stina Persson, Linus Svensson och Jenny Åkerlund tog sin master från Umeå Konsthögskola i våras.

Tre Mellan Rum tar sitt avstamp i tidsbegreppet. Konstnärerna processar dåtiden när de omvandlar minnen, historiska händelser och naturmaterial så att det förflutna får en ny aktualitet och ett nytt perspektiv.

Så här presenterar Matilda Ekström de medverkande konstnärerna:

Stina Persson. Nedslag 31, 8, 7 och 26, 2013

Stina Persson, f. 1983, ställer i utställningen ut objekten Nedslag 9, 3, 7, 26,15, 21, 17, 4, 31, 8, 27 och 35. Med handlingen i centrum tar Stina Persson sig an livets existens och människans position i världsalltet. Människan lever i rymden, och kroppen består av dess partiklar. Genom undersökningar i material och miljö, nedbrytning och uppbyggnad formulerar Persson nya betydelser och definitioner.

Linus Svensson Moments

Linus Svensson, f.1983, visar minnesmålningen Moments som undersöker hur vi kan närma oss tiden, våra minnen och den färg som minnena associeras till. I måleriet hittar Svensson en ingång till hur man kan skapa mening, ta omvägar och bli medveten om de rörelser som vi är en del av och som sker runt oss.

Jenny Åkerlund. Transmissions, 2011-2012

Jenny Åkerlund, f. 1984, undersöker genom närstudier olika perspektivförskjutningar och huruvida vi kan närma oss något som befinner sig i gränslandet mellan osynligt och synligt. I utställningen visas Åkerlunds verk Transmissions, en serie bestående av fyra tecknade reproduktioner av utskrifter.

Hoppas vi ses på öppningen annars uppsök Botkyrka Konsthall, Tumba torg 105. Öppettider:Tis - fre 11.00 – 17.00, lör - sön 11.00 – 15.00

Bästa//Antonia

Kommentarer