För många konstnärer är framgången helt beroende av att en eller flera mecenater intresserar sig för konstnärskapet. Det vill säga en person som ekonomiskt eller på annat sätt stödjer konstnären i dennes arbete. Ordet som idag delvis ersatts av begreppet sponsring härstammar från början som mycket annat, från romartiden. Det var kejsare Augustus rådgivare, statsmannen Maecenas  som var beskyddare åt flera av dåtidens diktare och konstnärer.

Velazquez_porträtt_kung Philip IV-konst

Under förberedelserna av utställningen av den spanske 1600-talskonstnären Diego Velazquez tror man sig ha återupptäckt konstnärens första porträtt av mecenaten spanske kung Philip IV. Det har varit känt att konstnären målade ett porträtt redan sommaren 1623 sedan hovet tillkallat honom för att avporträttera kungen. Däremot har man inte kunnat styrka vilken av alla målningar som varit det första. Nu tycks dock experterna, mycket lägligt, ha enats om att denna målning måste vara det eftersökta porträttet. Philip IV tycks ha varit mycket nöjd eftersom hans mecenatskap varade livet ut.

Velazquez-porträtt_Philip-IV-porträttmåleri

På frågan om hur viktigt mecenatskapet var för Velazquez svarar Gabriele Finaldi, biträdande chef för samlingarna på Pradomuseet:

- Utställningen bygger på begynnelsen av en oerhört viktig relation mellan den unge konstnären och Philip IV. För att lyckas som konstnär vid den här tiden var det förutom en extraordinär begåvning avgörande med mecenat som var verkligt passionerad för konst och som arbetade långsiktigt med konstnärskapen.

Utställningen Diego Velazquez: The Early Court Portraits på Meadows Museum i Dallas öppnar på söndag och håller på till och med 13 januari. Utställningen genomförs tack var ett långvarigt samarbete mellan Meadows Museum och Pradomuseet i Spanien.

Kommentera