Nu kan du värdera konst, design, antikviterer, ja till och med hela dödsbon kostnadsfritt genom Barnebys! Med hjälp av några av Sveriges främsta experter hos de auktionshus runt om i landet som är anslutna till Barnebys får du den mest relevanta värderingen marknaden erbjuder.
Värdering_Barnebys_dödsbo_antikviteter_auktionVarje dag får Barnebys värderingsförfrågningar om vad saker och ting är värda. Vi har själva inte möjligheten att besvara alla frågor om värdet och försäljningsvillkor eftersom Barnebys i sig inte utgör ett eget auktionshus. Däremot erbjuder vi nu branschens mest relevanta värderingstjänst genom att låta ett antal av Sveriges främsta experter svara på dina frågor om föremåls värde och hur du ska gå till väga när man säljer något. Din värderingsförfrågan kommer att skickas ut till samtliga auktionshus som är anslutna till Barnebys. Barnebys värderingstjänst är kostnadsfri.

Barnebys värderingstjänst fungerar på följande sätt;

Du fyller enkelt i ett formulär med ditt namn och din e-mailadress samt information om föremålen som ni vill ha värderade.
värdering_auktions_dödsbo_BarnebysFör att kunna göra en relevant värdering måste ni addera en eller flera bilder av föremålen som ska värderas. Ju bättre bilder desto lättare har experterna att bedöma föremålets värde vilket ger en mer korrekt värderingen. Att addera bilder till formuläret är mycket enkelt.
Barnebys_värdering_auktion_antikviteter_konstVärdera-på-Barnebys_auktion-och-dödsbo

Nu är din värderingsförfrågan skickad till samtliga auktionshus som är anslutna till Barnebys, och besvaras inom kort av några av landets främsta experter. Svar kommer inom kort!

Vill du göra en nu värdering klicka här!

 

Kommentarer