Det är i samband med 100-års jubileet av det senaste äggets tillkomst hos världens mest exklusiva konstjuvelerare Fabergé, som Al Fardan jewellery group, ett konsortium som spekulerar i smycken har beställt ett helt nytt ägg.

Ägget ska visas på en mässa för exklusiva klockor och smycken i Doha på tisdag, med förhoppning om att hitta en köpare. Det nytillverkade ägget, "Fabergé Pearl Egg", består av 139 fina vita pärlor, 3 300 diamanter och lite andra ädelstenar.

Äggets materialval och namn är högst medvetet från beställarens sida, då flera av gulfstaterna har långa traditioner av pärldykning och handel med pärlor.