... ordet vintage härstammar från det latinska ordet för vinskörd. Vintage syftar från början till att benämna vinets årgång och druvans goda kvalitet. Idag använder vi ordet i fler sammanhang såsom för äldre, välbevarade kläder, musikinstrument och bilar som producerades mellan de båda världskrigen.