Ett vanligt flerbostadshus i Moskva tillhörande Nina Moleva sägs rymma tusentals verk av bland andra Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rubens, van Dyck och Rembrandt. Den spektakulära samlingen ska enligt Moleva, tidigare ha tillhört hennes avlidne makes farfar, Ivan Grinyov, en scenartist från en lokal teater som var passionerad samlare och köpte konstverk på europeiska auktioner. Moleva vill nu att hela samlingen, som ska ha uppskattats vara värd uppåt 16 miljarder kronor ska testamenteras till Rysslands president Vladimir Putin.

Samlingen ska under ryska revolutionen ha gömts på vinden i det bostadshus där Moleva idag bor. När Moleva och hennes man långt efter revolutionens slut flyttade in i fastigheten 1968, ska konsten ha funnits kvar.

Låter historien lite för bra för att vara sann? Många är skeptiska till huruvida det faktiskt är äkta konst som hittats, däribland journalisten Alla Shevelkina som säger att det varit omöjligt att hitta en person i arkiven vid namn Ivan Grinyov. Att han dessutom skulle ha haft möjlighet att köpa all denna konst finner hon orimlig eftersom hans yrke som scenartist inte kan ha genererat den inkomst som bör ha krävts, något som även Valentin Dyakonov, curator och konstkritiker, håller med om.

Oavsett om den är äkta eller ej, bevakas bostadshuset av polis och Vladimir Putin kommer också att få ärva konstverken trots att dess värde riskerar att vara värt betydligt mindre.

 

Mer konst på auktion hittar ni här!