Sök efter mer än 80 miljoner sålda föremål i vår prisbank

Carl Fredrik Hill
Såld
Carl Fredrik Hill
Såld

Om föremålet

CARL FREDRIK HILL\n1849-1911\nForêt de Fontainbleau\nSignerad CF Hill Forêt de Fontainbleau. Olja på duk, 81 x 100 cm.\nUtförd i juni 1875\nSpännramen med fraktetikett "Montigny"\nPROVENIENS\nÖverläkaren doktor T. Klason, Linköping\nUTSTÄLLD\nKonstakademien, Stockholm 1933\nCarl Fredrik Hill, Färg och Form, Stockholm 1943, nr 62\nFriluftsmålerietsgenombrott i svensk konst 1860-1885, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1944, nr 247\nCarl Fredrik Hill - Minnesutställning, Nationalmuseum, Stockholm 1949, nr 107\nCarl Fredrik Hill, Nasjonalgalleriet, Oslo 1950, nr 17\nCarl Fredrik Hill, Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1955, nr 3\nKunstforening. Köpenhamn 1956, katalognr 3\nCarl Fredrik Hill, Malmö Konsthall, Malmö 1976, katalognr 18\nCarl Fredrik Hill och Edvard Munch, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1987, nr 10\nCarl Fredrik Hill och Edvard Munch, Malmö Museer, 1987-1988, nr 10\nCarl Fredrik Hill, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 1992-93, nr 30\nCarl Fredrik Hill, Nationalmuseum, Stockholm 1999-2000, nr 27\nKong Jeg, Blaafarvevaerket, Modum 2002, nr 28\nLa forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature, Musée d´Orsay, Paris 2007\nLITTERATUR\nAdolf Anderberg: Carl Fredrik Hill, Allhem, Malmö 1951, omnämnd sidan 226, avbildad plansch 53, katalogiserad sidan 307\nGunnar Ekelöf: Carl Fredrik Hill, 1946, plansch 9\nViggo Loos: Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885, SAK 1945, avbildad sidan 213, omnämnd sidan 218, katalognr 218\nNationalmuseum: Carl Fredrik Hill, utställningskatalog 615, 1999, avbildad sidan 36\nCarl Fredrik Hill bestämmer sig 1873 för att bege sig till den konstnärliga världsmetropolen Paris. Född och uppvuxen i ett akademikerhem i Lund hade han ett par år tidigare lyckats övertyga familjen och slutligen med systerns hjälp fått tillåtelse att studera vid Konstakademien i Stockholm. I Paris studerar han såväl äldre mästares som samtida konstnärers verk, han finner inspiration och arbetar flitigt. Landskapet är det motiv som främst fascinerar den unge aspiranten, få är de skildringar av livet och människorna i den franska huvudstaden som tillkommer. 1875 antas så en Corot-inspirerad målning till den prestigefulla Salongen med motiv hämtat från Fontainebleu-skogen. Omgivningarna utanför Paris lockade Hill särskilt och i juni månad samma år bestämmer han sig för att resa till Montigny och låter sig där hänföras av dess natur.\nDet är under detta besök vår målning Forêt de Fontainebleu tillkommer. Vistelsen i Montigny skulle dock bli kort, nästkommande månad återvänder han till hemlandet för att spendera sommarmånaderna. Sverigebesöket skulle dessvärre präglas av tråkigheter, fadern avlider och Hill återvänder redan i augusti till Paris. Nästkommande vår tillbringas i Champagne och trakterna däromkring där han bland annat utför en serie målningar betitlade Flodlandskap. Montigny föräras med ytterligare besök, under några sommarmånader vistas han här och målar bland annat den välkända Trappgatan. Sommaren är varm och havet lockar: i augusti reser han till Normandie där Båtarna på Stranden tillkommer, för att i oktober återvända till favoritplatsen Montigny.\nÅren 1875-77 är Carl-Fredrik Hills mest produktiva period, det är nu han utvecklar sitt särpräglade bildspråk och skapar många av sina främsta målningar. Forêt de Fontainebleuär en ljus och varm komposition, det är högsommar och solens skarpa strålar går ej att undkomma. Överallt är ljuset lika intensivt i det karga landskapet, den klara molnfria himlen kontrasterar effektfullt i den skugglösa kompositionen. Målningen knyter an till ett annat verk utfört under samma period, Väg med sittande hunddär vi väl känner igen oss i landskapet med hjälp av buskaget och vedtraven. Mitt på vägen sitter en hund, precis lika ensam som den blåklädde mannen som är påväg att vandra ut ur vår målning. Anderberg skriver om Forêt de Fontainebleu:\n\n"Från huvudgatan i Montigny leder emellertid många vägar ut till mycket skiftande landskapsutsikter. Hill har ej försummat att uppsöka dem och fört med sig hem rika byten vilka var för sig krävde en speciell behandling. Låt oss t ex se på den stora duken Forêt de Fontainbleau. Vi känner här igen kompositionsschemat från en rad andra motiv målade under Montigny-sejouren. En väg från höger delar motivet diagonalt i ungefär lika stora hälfter. Närmast betraktaren skjuter från hörnet till höger ett bräkligt staket fram. Mitt på vägen ligger en vedtrave. Ur den kala terrängen på högra bildsidan arbetar sig ett par buskliknande träd upp i ljuset. Dukens ytor visar ett fläckmanér, där gröna, gula, rödbruna, blå och violetta toucher effektfullt spelas ut mot eller inarbetas med varandra. På en sidoväg skymtar en man i blått, antydd som en blek färgfläck. Den sluttande höjden på andra sidan vägen, delvis bevuxen med busksnår, bildar med sina lugna ytor en välavvägd kontrast till de nakna söndersplittrade stenåsarna. Men även här visar ytan en nyansrikedom med partier i ljus och skugga. På den korniga duken smälter de bruna, violetta, gröna och gula färginslagen vackert samman. Luften är gråblå alltigenom utan några skiftningar. Motivet visar monumentala drag och vittnar i hela sin uppläggning om, hur långt och snabbt Hill avlägsnat sig från tidigare försök."
SE
SE
SE

keywords

Svenskt måleri och skulptur

exhibited

UTSTÄLLD

Konstakademien, Stockholm 1933

Carl Fredrik Hill, Färg och Form, Stockholm 1943, nr 62

Friluftsmålerietsgenombrott i svensk konst 1860-1885, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1944, nr 247

Carl Fredrik Hill - Minnesutställning, Nationalmuseum, Stockholm 1949, nr 107

Carl Fredrik Hill, Nasjonalgalleriet, Oslo 1950, nr 17

Carl Fredrik Hill, Hamburger Kunsthalle, Hamburg 1955, nr 3

Kunstforening. Köpenhamn 1956, katalognr 3

Carl Fredrik Hill, Malmö Konsthall, Malmö 1976, katalognr 18

Carl Fredrik Hill och Edvard Munch, Liljevalchs Konsthall, Stockholm 1987, nr 10

Carl Fredrik Hill och Edvard Munch, Malmö Museer, 1987-1988, nr 10

Carl Fredrik Hill, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm 1992-93, nr 30

Carl Fredrik Hill, Nationalmuseum, Stockholm 1999-2000, nr 27

Kong Jeg, Blaafarvevaerket, Modum 2002, nr 28

La forêt de Fontainebleau, un atelier grandeur nature, Musée d´Orsay, Paris 2007

literature

LITTERATUR

Adolf Anderberg: Carl Fredrik Hill, Allhem, Malmö 1951, omnämnd sidan 226, avbildad plansch 53, katalogiserad sidan 307

Gunnar Ekelöf: Carl Fredrik Hill, 1946, plansch 9

Viggo Loos: Friluftsmåleriets genombrott i svensk konst 1860-1885, SAK 1945, avbildad sidan 213, omnämnd sidan 218, katalognr 218

Nationalmuseum: Carl Fredrik Hill, utställningskatalog 615, 1999, avbildad sidan 36

Carl Fredrik Hill bestämmer sig 1873 för att bege sig till den konstnärliga världsmetropolen Paris. Född och uppvuxen i ett akademikerhem i Lund hade han ett par år tidigare lyckats övertyga familjen och slutligen med systerns hjälp fått tillåtelse att studera vid Konstakademien i Stockholm. I Paris studerar han såväl äldre mästares som samtida konstnärers verk, han finner inspiration och arbetar flitigt. Landskapet är det motiv som främst fascinerar den unge aspiranten, få är de skildringar av livet och människorna i den franska huvudstaden som tillkommer. 1875 antas så en Corot-inspirerad målning till den prestigefulla Salongen med motiv hämtat från Fontainebleu-skogen. Omgivningarna utanför Paris lockade Hill särskilt och i juni månad samma år bestämmer han sig för att resa till Montigny och låter sig där hänföras av dess natur.

Det är under detta besök vår målning Forêt de Fontainebleu tillkommer. Vistelsen i Montigny skulle dock bli kort, nästkommande månad återvänder han till hemlandet för att spendera sommarmånaderna. Sverigebesöket skulle dessvärre präglas av tråkigheter, fadern avlider och Hill återvänder redan i augusti till Paris. Nästkommande vår tillbringas i Champagne och trakterna däromkring där han bland annat utför en serie målningar betitlade Flodlandskap. Montigny föräras med ytterligare besök, under några sommarmånader vistas han här och målar bland annat den välkända Trappgatan. Sommaren är varm och havet lockar: i augusti reser han till Normandie där Båtarna på Stranden tillkommer, för att i oktober återvända till favoritplatsen Montigny.

Åren 1875-77 är Carl-Fredrik Hills mest produktiva period, det är nu han utvecklar sitt särpräglade bildspråk och skapar många av sina främsta målningar. Forêt de Fontainebleuär en ljus och varm komposition, det är högsommar och solens skarpa strålar går ej att undkomma. Överallt är ljuset lika intensivt i det karga landskapet, den klara molnfria himlen kontrasterar effektfullt i den skugglösa kompositionen. Målningen knyter an till ett annat verk utfört under samma period, Väg med sittande hunddär vi väl känner igen oss i landskapet med hjälp av buskaget och vedtraven. Mitt på vägen sitter en hund, precis lika ensam som den blåklädde mannen som är påväg att vandra ut ur vår målning. Anderberg skriver om Forêt de Fontainebleu:

"Från huvudgatan i Montigny leder emellertid många vägar ut till mycket skiftande landskapsutsikter. Hill har ej försummat att uppsöka dem och fört med sig hem rika byten vilka var för sig krävde en speciell behandling. Låt oss t ex se på den stora duken Forêt de Fontainbleau. Vi känner här igen kompositionsschemat från en rad andra motiv målade under Montigny-sejouren. En väg från höger delar motivet diagonalt i ungefär lika stora hälfter. Närmast betraktaren skjuter från hörnet till höger ett bräkligt staket fram. Mitt på vägen ligger en vedtrave. Ur den kala terrängen på högra bildsidan arbetar sig ett par buskliknande träd upp i ljuset. Dukens ytor visar ett fläckmanér, där gröna, gula, rödbruna, blå och violetta toucher effektfullt spelas ut mot eller inarbetas med varandra. På en sidoväg skymtar en man i blått, antydd som en blek färgfläck. Den sluttande höjden på andra sidan vägen, delvis bevuxen med busksnår, bildar med sina lugna ytor en välavvägd kontrast till de nakna söndersplittrade stenåsarna. Men även här visar ytan en nyansrikedom med partier i ljus och skugga. På den korniga duken smälter de bruna, violetta, gröna och gula färginslagen vackert samman. Luften är gråblå alltigenom utan några skiftningar. Motivet visar monumentala drag och vittnar i hela sin uppläggning om, hur långt och snabbt Hill avlägsnat sig från tidigare försök."

provenance

PROVENIENS

Överläkaren doktor T. Klason, Linköping


*Vänligen notera att att priset inte är omräknat till dagens värde, utan avser slutpriset vid tidpunkten när föremålet såldes.

*Vänligen notera att att priset inte är omräknat till dagens värde, utan avser slutpriset vid tidpunkten när föremålet såldes.


Annons
Annons