Sök efter mer än 80 miljoner sålda föremål i vår prisbank

Sekretär, gustaviansk, Georg Haupts krets
Såld

Om föremålet

Objektsbeskrivning\nSEKRETÄR, högklassigt gustavianskt stockholmsarbete, Georg Haupts krets, fanerad med färgad björk, jakaranda, lönn, plommon och valnöt, stomme i ek, delvis brännförgyllda beslag brons och mässing, rak form med uppsvängt krön, ovansidans lådöverdel inlagd med stående grip med orm i klorna samt grevlig krona, välvning med lagerfestonger, rosetter och nyckelskylt i form av räfflad medaljong, låd- och fackinredning bakom klaff, brevfack med påskrifter, fronten med intarsia av friser och fält med skuggeffekter, rosetter, central rundel med emblem av kungliga krona och parställda standar, därunder liggande utensilier av kräkla, lie, merkuriestav och svärd symboliserande de svenska ständerna, underst en låda med fält och bandfläta, snedställda hörn med rombmotiv, kortsidorna med friser, fält och rosett, nedåt avsmalnande ben krönta med guttæ, fält med skuggverkan, avslutande fothylsor, bakstycket med påskrift i svart C.I. af N. No 12 STm (Carl Johan af Nordin), nycklar medföljer, höjd 120, 111 x 54 cm; smärre skador och kompletteringar, torrspricka\n\nPROVENIENS:\nÖverståthållare friherre Carl Johan af Nordin (1785-1850), Forsbacka bruk, Valbo socken, Gävleborgs län\nAske herrgård, Håtuna socken, Uppsala län\nOlga Anna Margareta af Nordin (1847-1895) gift med kapten greve Carl Gustaf Lewenhaupt (1834-1908)\nderas son hovjägmästaren greve Claës Gustaf Lewenhaupt (1870-1945) gift med Ingeborg Nordenfelt (1872-1940)\nLennartsnäs slott, Näs socken, Uppsala län\nderas dotter Ingeborg Ulla Lewenhaupt (1907-2001) gift med friherre Oscar af Ugglas (1901-1984)\n\nLITTERATUR:\nSvenska slott och herresäten vid 1900-talets början, Uppland, Stockholm 1909, sidan 101f, avbildad i Gröna salongen på Aske samt omnämnd\nSlott och herresäten i Sverige, Uppland, del I, Malmö 1967, sidan 344, 346 & 348f, omnämnd och avbildad i interiör från Stora salongen på Lennartsnäs slott\nLars Ljungström: Georg Haupt - Gustav III:s hovschatullmakare, Stockholm 2006, sidan 62, 73112ff, 142ff, jämför beslag och intarsiadetaljer\n\nSekretären är en av de möbler som tillhör det historiska lösöret på Lennartsnäs slott, genom arv har den gått inom ätterna af Nordin, Lewenhaupt och af Ugglas. Enligt målad märkning på bakstycket framgår att sekretären tillhört Carl Johan af Nordin under 1800-talets första hälft. År 1800 upphöjdes både fadern Jonas Magnus och sonan Carl Johan till friherrar, en värdighet som skulle åtföljas äldste sonen, dock slöt sistnämnda ätten af Nordin vid sin död 1850. Efter en militärkarriär erhöll Carl Johan avsked med överstelöjtnants namn, heder och värdighet 1809, därefter var han verksam som statsråd, överståthållare och president för Bergskollegium. 1823 övertog han Forsbacka bruk vid sin fars död och blev en föregångsman i att organisera en modern, storskalig bruksdrift. Efter 1840 drog han sig helt tillbaka från politiken och ägnade sig uteslutande åt driften av sina bruk. Forsbacka bruk förvärvades 1872 av greve Carl Gustaf Conrad Erik Lewenhaupt, som sedan 1869 var gift med Olga Anna Margareta af Nordin. Samma år inköptes egendomen Aske, varefter sekretären och andra inventarier från af Nordin kom att ingå i herrgårdens inredning, för att sedermera genom arv hamna på Lennartsnäs slott.\n\nMöbeln har en högklassig teknisk och estetisk utformning som är direkt inspirerad av hovschatullmakaren Georg Haupts arbeten, med största sannolikhet är sekretären tillverkad av en gesäll från Haupts verkstad. Att konstruktionsmässigt använda ek i stommen är ett franskt manér som Haupt anammade under sina studieår i Paris. Den estetiska utformningen med de högklassiga beslagen och skuggverkan i intarsiaarbetena är också karaktäriserande för Haupts möbelproduktion. Bland gesällerna som utbildade sig i Haupts verkstad återfinns Anders Lindberg under åren 1775-1779, hans mästarstycke från 1795, ett skrivbord med uppsats återfinns nu i Sophia Albertinas palats. Skrivbordet har vissa drag som anknyter till sekretärens, dock begränsar sig Lindbergs verksamhet som mästare till åren 1785-1786, varför hans kända produktion är mycket begränsad. Ytterligare en av Haupts gesäller var Nils Petter Stenström, åren 1772-1773, som haft möjlighet att inhämta den kunskap som krävdes för att tillverka sekretären.\n\nFrontens intarsia inom en central rundel med emblem av kungliga krona och parställda standar, samt därunder liggande utensilier av kräkla, lie, merkuriestav och svärd symboliserande de svenska ständerna; adels-, präste-, borgar- och bondeståndet, är intressant och är förmodligen en ledtråd till möbelns ursprungliga beställare. Både Carl Johan och hans far Jonas Magnus af Nordin hade högt uppsatta positioner i rikets styre och inte minst sistnämnde, som stod högt i gunst hos Gustav III, under vars regeringstid möbeln är utförd. Bakom klaffen finns lådinredningar med brevfack som har samtida påskrifter: "Huss och Sandberg; Clason m.fl.; Nordén; Unander; Lindahl; Groth; Svedberg; Genberg; Nordin". Namnen för närmast tankarna till möbelsnickare i Stockholm, dock är deras innebörd höljt i dunkel.
SE
SE
SE

literature

LITTERATUR:

Svenska slott och herresäten vid 1900-talets början, Uppland, Stockholm 1909, sidan 101f, avbildad i Gröna salongen på Aske samt omnämnd

Slott och herresäten i Sverige, Uppland, del I, Malmö 1967, sidan 344, 346 & 348f, omnämnd och avbildad i interiör från Stora salongen på Lennartsnäs slott

Lars Ljungström: Georg Haupt - Gustav III:s hovschatullmakare, Stockholm 2006, sidan 62, 73112ff, 142ff, jämför beslag och intarsiadetaljer

Sekretären är en av de möbler som tillhör det historiska lösöret på Lennartsnäs slott, genom arv har den gått inom ätterna af Nordin, Lewenhaupt och af Ugglas. Enligt målad märkning på bakstycket framgår att sekretären tillhört Carl Johan af Nordin under 1800-talets första hälft. År 1800 upphöjdes både fadern Jonas Magnus och sonan Carl Johan till friherrar, en värdighet som skulle åtföljas äldste sonen, dock slöt sistnämnda ätten af Nordin vid sin död 1850. Efter en militärkarriär erhöll Carl Johan avsked med överstelöjtnants namn, heder och värdighet 1809, därefter var han verksam som statsråd, överståthållare och president för Bergskollegium. 1823 övertog han Forsbacka bruk vid sin fars död och blev en föregångsman i att organisera en modern, storskalig bruksdrift. Efter 1840 drog han sig helt tillbaka från politiken och ägnade sig uteslutande åt driften av sina bruk. Forsbacka bruk förvärvades 1872 av greve Carl Gustaf Conrad Erik Lewenhaupt, som sedan 1869 var gift med Olga Anna Margareta af Nordin. Samma år inköptes egendomen Aske, varefter sekretären och andra inventarier från af Nordin kom att ingå i herrgårdens inredning, för att sedermera genom arv hamna på Lennartsnäs slott.

Möbeln har en högklassig teknisk och estetisk utformning som är direkt inspirerad av hovschatullmakaren Georg Haupts arbeten, med största sannolikhet är sekretären tillverkad av en gesäll från Haupts verkstad. Att konstruktionsmässigt använda ek i stommen är ett franskt manér som Haupt anammade under sina studieår i Paris. Den estetiska utformningen med de högklassiga beslagen och skuggverkan i intarsiaarbetena är också karaktäriserande för Haupts möbelproduktion. Bland gesällerna som utbildade sig i Haupts verkstad återfinns Anders Lindberg under åren 1775-1779, hans mästarstycke från 1795, ett skrivbord med uppsats återfinns nu i Sophia Albertinas palats. Skrivbordet har vissa drag som anknyter till sekretärens, dock begränsar sig Lindbergs verksamhet som mästare till åren 1785-1786, varför hans kända produktion är mycket begränsad. Ytterligare en av Haupts gesäller var Nils Petter Stenström, åren 1772-1773, som haft möjlighet att inhämta den kunskap som krävdes för att tillverka sekretären.

Frontens intarsia inom en central rundel med emblem av kungliga krona och parställda standar, samt därunder liggande utensilier av kräkla, lie, merkuriestav och svärd symboliserande de svenska ständerna; adels-, präste-, borgar- och bondeståndet, är intressant och är förmodligen en ledtråd till möbelns ursprungliga beställare. Både Carl Johan och hans far Jonas Magnus af Nordin hade högt uppsatta positioner i rikets styre och inte minst sistnämnde, som stod högt i gunst hos Gustav III, under vars regeringstid möbeln är utförd. Bakom klaffen finns lådinredningar med brevfack som har samtida påskrifter: "Huss och Sandberg; Clason m.fl.; Nordén; Unander; Lindahl; Groth; Svedberg; Genberg; Nordin". Namnen för närmast tankarna till möbelsnickare i Stockholm, dock är deras innebörd höljt i dunkel.

provenance

PROVENIENS:

Överståthållare friherre Carl Johan af Nordin (1785-1850), Forsbacka bruk, Valbo socken, Gävleborgs län

Aske herrgård, Håtuna socken, Uppsala län

Olga Anna Margareta af Nordin (1847-1895) gift med kapten greve Carl Gustaf Lewenhaupt (1834-1908)

deras son hovjägmästaren greve Claës Gustaf Lewenhaupt (1870-1945) gift med Ingeborg Nordenfelt (1872-1940)

Lennartsnäs slott, Näs socken, Uppsala län

deras dotter Ingeborg Ulla Lewenhaupt (1907-2001) gift med friherre Oscar af Ugglas (1901-1984)


*Vänligen notera att att priset inte är omräknat till dagens värde, utan avser slutpriset vid tidpunkten när föremålet såldes.

*Vänligen notera att att priset inte är omräknat till dagens värde, utan avser slutpriset vid tidpunkten när föremålet såldes.

Liknande föremål


Annons
Annons