Sök efter mer än 80 miljoner sålda föremål i vår prisbank

Truls Melin
Såld
Truls Melin
Såld

Truls Melin

SE
SE
SE

Om föremålet

TRULS MELIN\nfödd 1958\nBatyskaf\nTrä, polyester, plywood, 137 x 270 x 70 cm.\nUtförd 1992\nUTSTÄLLD\nRooseum, Malmö 1992\nLITTERATUR\nMårten Castenfors: Svensk konst 1900-talet, del 3, SAK 2001, avbildad sidan 204\nRooseum 1988-1998, Malmö 1998, avbildad sidan 12\nSom son till formgivarprofessorn Signe Persson Melin och grafikern Johan Melin omgavs Truls Melin ständigt av konstnärliga intryck under sin barndom. Den konstnärliga utbildningen tillgodogjorde han sig på Malmö Konstskola och Konstakademien i Köpenhamn, den stad han fortfarande bor och verkar i. Under 1990-talets inledande år var Melin högaktuell på den svenska konstscenen. Den första separatutställningen ägde rum på Rooseum i Malmö 1992 och året därpå fick han representera Sverige i den Nordiska Paviljongen på Venedigbiennalen. Samtidigt erhöll han ett av västvärldens mest prestigefulla konstnärspris, tyska statens Daad-stipendium. Alla dessa händelser skedde inom ett par år, följden blev att Melin blev sjuk och drog sig tillbaka från de offentliga sammanhangen. Han trivs bättre med mindre uppmärksamhet och föredrar lugnet som råder i den egna ateljén.\nUnder hösten är Melin aktuell som en av de konstnärer som visas på Moderna Museets Modernautställning. Här har han återskapat och sammanbundit de tre verk han ursprungligen skapade till Venedigbiennalen 1993 men sedan förstörde då han blev sjuk. Melins konst går ej att kategorisera, de bemålade glansiga skulpturerna bär spår av såväl amerikansk minimalism som dansk klassicism men konstnärskapet och konstverken representerar någonting alldeles eget. Den för Melin så signifikanta färgen går inte heller den att riktigt karaktärisera, den är varken blå eller grön, varken varm eller kall. Det är en färg som anses vara lugnande, en färg som används på psykiatriska kliniker och i trånga besättningsutrymmen i exempelvis flygplan och u-båtar.\nEn u-båt är också just vad auktionens skulptur föreställer. Batyskaf är utförd 1992 och en av de skulpturer som visades på Melins första separatutställning på Rooseum i Malmö samma år. Skulpturen utgör en monumental magnifik skapelse, u-båten är placerad ovanpå en piedestal som är målad i samma kulör som u-båten. Färgen utgör den sammanbindande länken mellan u-båten och piedestalen, de bildar tillsammans en helhet med hjälp av den kulör som har hämtats från u-båtens insida. Båtar, sjömän och det liv som sständigt pågår i och på haven har alltid fascinerat Melin och utgjort en central del av hans konstnärskap. Hemstäderna Malmö och Köpenhamn och sammanlänkningen mellan de båda genom Öresund har säkerligen bidragit till denna fascination. Melins skulpturer berör och intresserar sin publik, de är såväl barnsliga och lekfulla som högst allvarsamma och seriösa.\nÅr 2007 erhöll Truls Melin Moderna Museets Vänners Skulpturpris, K.A. Linds Hederspris. I den publikation som utgavs i samband med detta skriver Ronald Jones följande om Melins konstnärskap:\n"Melins konst befinner sig långt från den osjälvständiga samtidskonstens alltför eftergivna nyckfullhet, den är precis som Baudelaire sade: "barndom fångad på nytt med vilja". Detta är något som förbilr en gåva på 2000-talet, precis som Melin förblir obotlig idealistisk."
SE
SE
SE

keywords

Nutida

exhibited

UTSTÄLLD

Rooseum, Malmö 1992

literature

LITTERATUR

Mårten Castenfors: Svensk konst 1900-talet, del 3, SAK 2001, avbildad sidan 204

Rooseum 1988-1998, Malmö 1998, avbildad sidan 12

Som son till formgivarprofessorn Signe Persson Melin och grafikern Johan Melin omgavs Truls Melin ständigt av konstnärliga intryck under sin barndom. Den konstnärliga utbildningen tillgodogjorde han sig på Malmö Konstskola och Konstakademien i Köpenhamn, den stad han fortfarande bor och verkar i. Under 1990-talets inledande år var Melin högaktuell på den svenska konstscenen. Den första separatutställningen ägde rum på Rooseum i Malmö 1992 och året därpå fick han representera Sverige i den Nordiska Paviljongen på Venedigbiennalen. Samtidigt erhöll han ett av västvärldens mest prestigefulla konstnärspris, tyska statens Daad-stipendium. Alla dessa händelser skedde inom ett par år, följden blev att Melin blev sjuk och drog sig tillbaka från de offentliga sammanhangen. Han trivs bättre med mindre uppmärksamhet och föredrar lugnet som råder i den egna ateljén.

Under hösten är Melin aktuell som en av de konstnärer som visas på Moderna Museets Modernautställning. Här har han återskapat och sammanbundit de tre verk han ursprungligen skapade till Venedigbiennalen 1993 men sedan förstörde då han blev sjuk. Melins konst går ej att kategorisera, de bemålade glansiga skulpturerna bär spår av såväl amerikansk minimalism som dansk klassicism men konstnärskapet och konstverken representerar någonting alldeles eget. Den för Melin så signifikanta färgen går inte heller den att riktigt karaktärisera, den är varken blå eller grön, varken varm eller kall. Det är en färg som anses vara lugnande, en färg som används på psykiatriska kliniker och i trånga besättningsutrymmen i exempelvis flygplan och u-båtar.

En u-båt är också just vad auktionens skulptur föreställer. Batyskaf är utförd 1992 och en av de skulpturer som visades på Melins första separatutställning på Rooseum i Malmö samma år. Skulpturen utgör en monumental magnifik skapelse, u-båten är placerad ovanpå en piedestal som är målad i samma kulör som u-båten. Färgen utgör den sammanbindande länken mellan u-båten och piedestalen, de bildar tillsammans en helhet med hjälp av den kulör som har hämtats från u-båtens insida. Båtar, sjömän och det liv som sständigt pågår i och på haven har alltid fascinerat Melin och utgjort en central del av hans konstnärskap. Hemstäderna Malmö och Köpenhamn och sammanlänkningen mellan de båda genom Öresund har säkerligen bidragit till denna fascination. Melins skulpturer berör och intresserar sin publik, de är såväl barnsliga och lekfulla som högst allvarsamma och seriösa.

År 2007 erhöll Truls Melin Moderna Museets Vänners Skulpturpris, K.A. Linds Hederspris. I den publikation som utgavs i samband med detta skriver Ronald Jones följande om Melins konstnärskap:

"Melins konst befinner sig långt från den osjälvständiga samtidskonstens alltför eftergivna nyckfullhet, den är precis som Baudelaire sade: "barndom fångad på nytt med vilja". Detta är något som förbilr en gåva på 2000-talet, precis som Melin förblir obotlig idealistisk."


*Vänligen notera att att priset inte är omräknat till dagens värde, utan avser slutpriset vid tidpunkten när föremålet såldes.

*Vänligen notera att att priset inte är omräknat till dagens värde, utan avser slutpriset vid tidpunkten när föremålet såldes.


Annons
Annons

Sålda föremål

MILITARY POSTAL HISTORY
Såld

MILITARY POSTAL HISTORY

Slutpris
8,381 SEK

CARDS & OCCULT MATHERS
Såld

CARDS & OCCULT MATHERS

Slutpris
4,527 SEK

MILTON (John)
Såld

MILTON (John)

Slutpris
2,281 SEK

Såld

(melin

Slutpris
1,600 SEK

Såld

(Melin,J.).

Slutpris
1,589 SEK

Såld

Elsa Besow

Slutpris
1,000 SEK