francis bacon

54 pågående auktioner

Francis Bacon var en av de största visionärerna för surrealistiskt och expressionistiskt måleri i Storbritannien. År 1926 flyttade Bacon från Dublin till London där han bland annat formgav möbler och mattor.Under 1930-talet målade han endast periodvis men från mitten av 1940-talet ägnade han sig helt åt konsten. Hans figurativa måleri är djärvt och det är den omedelbara närheten och den omvända intimiteten som endast den utestängda individen kan förnimma, som ligger i fokus. Bacons målningar av förvridna djurkroppar och deformerade människor instängda i slutna utrymmen utstrålar djup ångest och en stark förtvivlan inför livet. I många av hans verk kan man även se inslag av homoerotik.Bacons målningar hade ofta sin utgångspunkt i verk av andra konstnärer så som Vincent van Gogh och Eadweard Muybridge. Utöver sina expressiva deformerade bilder målade han många porträtt och däribland självporträtt.
 

Relevans
Filter
Relevans
Filter
Kategori
Kategori
Utropspris/Pris
Utropspris/Pris
SEK
SEK
Land
Land
Auktionshus/Handlare
Auktionshus/Handlare
Fast Pris/Auktion
Fast Pris/Auktion
Försäljningsdatum
Försäljningsdatum

Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!