Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Integritets- och cookiepolicy 

Barnebys värdesätter din personliga integritet. Vi tar därför ansvar för att dina personuppgifter används för avsedda ändamål och skyddas mot obehörig åtkomst. När du besöker vår hemsida och använder våra sök- och bevakningstjänster behandlar vi dina personuppgifter. I denna integritetspolicy informerar vi om vår personuppgiftsbehandling samt förekomsten av cookies.

Barnebys Group AB, org.nr. 556839-6062 (”vi”, ”oss” och ”vår”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 (”GDPR”). 

För närmare information om våra tjänster, se våra Användarvillkor.

PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR

Vi samlar in personuppgifter när du (i) skaffar användarkonto, (ii) registrerar dig för nyhetsbrev och/eller bevakningar, (iii) kontaktar vår kundtjänst samt (iv) använder/surfar på vår hemsida. Sådana personuppgifter omfattar namn, e-mail, bevakningsinställningar, IP-adress, webbplatsanvändning samt annan information som du frivilligt lämnar till oss.

VÅRA ÄNDAMÅL, LAGLIG GRUND OCH LAGRINGSPERIODER

Vi kommer enbart att använda dina personuppgifter för de ändamål, och på de legala grunder som anges nedan. Vi använder inte dina personuppgifter för något ändamål som inte är förenligt med nedan. Vidare använder vi enbart dina personuppgifter under den period som anges under ”Lagringsperiod”, efter denna period tas dina personuppgifter bort. 

Skapande av användarkonto

Ändamålet med behandlingen: Om du skapar ett användarkonto på vår hemsida behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla kontot till dig. 

Kategorier av personuppgifter: Namn och e-mailadress.

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra och administrera vårt avtal med dig avseende användarkontot. 

Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter under den tid ditt konto är aktivt. När du har avslutat ditt användarkonto, eller begärt radering via vår kundtjänst, raderas dina personuppgifter

Nyhetsbrev och bevakningstjänst

Ändamålet med behandlingen: Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller vår bevakningstjänst behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna utföra utskicken i enlighet med din begäran.

Kategorier av personuppgifter: E-mailadress och, om tillämpligt, bevakningsinställning(ar).

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig, dvs. utföra utskicken i enlighet med din begäran.

Lagringstid: Du kan avsluta din prenumeration på nyhetsbrevet eller din bevakning via en länk längst ned i det e-mail du får av oss eller via ditt användarkonto. Om du avslutar prenumerationen eller bevakningen kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för det här ändamålet. Vi kommer också att radera dina personuppgifter om det inte finns annan legal grund för att behålla personuppgifterna (t.ex. ett användarkonto eller pågående kundtjänstärende). 

Kundsupport

Ändamålet med behandlingen: Om du kontaktar vår kundtjänst kommer vi att behandla de personuppgifter du lämnar till oss för ändamålen att bistå dig i ditt ärende, utveckla vår service och öka vår kundnöjdhet. 

Kategorier av personuppgifter: Vi behandlar endast sådana personuppgifter som du lämnar till oss, och som vi behöver, för att kunna tillhandahålla kundtjänst till dig på ett säkert och effektivt sätt. Det kan röra sig om ditt namn, kontaktinformation och annan nödvändig information. 

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för uppfyllandet av vårt berättigade intresse av att tillhandahålla kundsupport till våra användare.

Lagringstid: Vi behandlar dina personuppgifter under tiden för ditt kundtjänstärende och raderar sedan personuppgifterna inom 2 år efter avslutat ärende. 

Analyser och statistik

Ändamålet med behandlingen: Vi analyserar dina personuppgifter i syfte att utföra analys, statistik och förbättra vår hemsida samt anpassa och optimera din upplevelse på vår hemsida. 

Kategorier av personuppgifter: IP-adress och webbplatsanvändning. För mer information se avsnittet ”Cookies” nedan. 

Rättslig grund för behandlingen: Behandlingen baseras på det samtycke du ger oss när du accepterar cookies i vår cookiebanner. 

Lagringstid: Se lagringstid för respektive cookie under avsnittet ”Cookies”.

DELNING OCH ÖVERFÖRING TILL TREDJE LAND

Vi delar dina personuppgifter i samband med att vi anlitar leverantörer som utför uppdrag för vår räkning, t.ex. tillhandahållande av IT-system, analystjänster eller utskickstjänster. Våra leverantörer behandlar personuppgifter för vår räkning i egenskap av personuppgiftsbiträden. Endast de som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla ändamålen med personuppgiftsbehandlingen har tillgång till dina uppgifter. Vi delar inga personuppgifter till de auktionshus vi samarbetar med.

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa fall överför vi personuppgifter till personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifterna i tredje land så som USA. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå (Storbritannien) eller lämpliga skyddsåtgärder, i form av standardavtalsklausuler, som säkerställer att dina rättigheter skyddas. EU Kommissionens standardavtalsklausuler finner du på följande länk https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj?uri=CELEX%3A32021D0914&locale=en .
 

DINA RÄTTIGHETER

I enlighet med GDPR har du vissa rättigheter i förhållande till vår behandling av dina personuppgifter. Rättigheterna är inte absoluta och en begäran om utövande av rättigheterna resulterar därför inte alltid i någon åtgärd.

Dina rättigheter i GDPR inkluderar:

  • Rätt till tillgång – Du rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt viss information rörande behandlingen av dem. Den informationen framgår av detta dokument.
  • Rätt till rättelse – Du rätt att få felaktiga personuppgifter rättade samt att komplettera ofullständiga personuppgifter.
  • Rätt till radering – Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade.
  • Rätt till begränsning av behandling – Under vissa omständigheter har du rätt att begränsa behandlingen som vi vidtar.
  • Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få ut personuppgifterna (eller få dem överförda till en annan personuppgiftsansvarig) i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.
  • Rätt att göra invändningar – Du har rätt att invända mot särskilda personuppgiftsbehandlingar. Denna rättighet gäller enbart de personuppgifter som behandlas med stöd av intresseavvägning (se ovan). 

Om du har några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/ eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över personuppgiftsbehandlingar.

Cookies

Barnebys använder cookies på vår hemsida. Nedan hittar du detaljerad information om hur och varför vi använder dem, och en lista över cookies.

Generell information om cookies

En cookie är en liten textfil som vi sparar på din dator, surfplatta, mobiltelefon eller annan enhet med internetuppkoppling. Textfilen lagras i webbläsaren och innehåller information om ditt besök på webbplatsen. 

Cookies används normalt för att förbättra webbplatsen för besökaren, till exempel för att du lättare ska kunna navigera på webbplatsen och kunna använda den utifrån sina önskemål och gjorda inställningar eller val. Cookies ger dig således en bättre upplevelse när du använder vår hemsida. Läs mer om cookies på tillsynsmyndigheten Post- och Telestyrelsens, PTS, webbplats.

Cookies kräver samtycke

Huvudregeln enligt lag är att samtycke krävs för att använda cookies. Därför ber vi om ditt samtycke varje gång du besöker vår hemsida från en ny enhet. Du samtycker genom att aktivt acceptera cookies i vår cookiebanner. Du kan när som helst ta tillbaka eller ändra ditt samtycke, till exempel om du vill stänga av vissa cookies. Det gör du genom att inställningar i vår cookiebanner. 

Olika typer av cookies

Det finns olika typer av cookies. Dels finns de två huvudtyperna permanenta cookies och sessionscookies, dels finns Barnebys egna cookies (förstapartscookies) och så kallade tredjepartscookies som andra aktörer hanterar. Permanenta cookies är textfiler som sparas på din enhet under en viss tid, tills du som besökare, eller servern som sänt dem, raderar dem. Sessionscookies lagras endast tillfälligt när du är inne på webbplatsen och raderas när du stänger webbläsaren.

De flesta cookies på vår hemsida är Barnebys egna cookies som helt och hållet hanteras av oss (så kallade förstapartscookies). Förstapartscookies ställs in av hemsidan som du besöker. Tredjepartscookies placeras av annat företag än Barnebys.

Cookies på vår hemsida

Majoriteten av de cookies vi använder är så kallade “analytiska”. Det tillåter oss att känna igen och räkna våra besökare samt se hur olika besökare rör sig på sajten när de använder den. Genom att spåra rörelsemönster kan vi göra vår sida bättre, till exempel genom att försäkra oss om att du som användare hittar det du letar efter. 

Cookies används till exempel för att spara information när du tittat på ett specifikt auktionshus eller föremål i ett specifikt land, så att du slipper göra dessa val nästa gång du besöker oss. Vi använder oss även av tekniska cookies för att balansera trafik och ge våra användare en pålitlig service.

Se specifik information om de cookies vi använder på vår hemsida nedan. (tabellen kommer ersättas med en dynamiskt genererad tabell från OneTrust)

Inställningar på våra Plattformar

Om du vill kan du i din webbläsare ställa in så att cookies från denna sajt inte sparas på din dator. Att avstå från cookies kommer dessvärre att påverka din användarupplevelse negativt och är ingenting vi rekommenderar. Du kan även återkalla ditt samtycke till våra cookies enligt information ovan. 

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt GDPR eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta per e-mail via contact@barnebys.com.

Denna integritetspolicy ändrades senast den 2022-06-14.

Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!