Amalia Lindegren (1814-1891) Sverige

Amalia Lindegren var en svensk porträtt och miljömålare. Lindegren skissade mycket som ung och hennes begåvning uppmärksammades av Carl Gustaf Qvarnström som såg till att hon blev en av de fyra kvinnorna som år 1849 accepterades vid Konstakademin i Stockholm. Lindegren erhöll som första kvinna ett stipendium som möjliggjorde för henne att studera konst i Paris i fyra år. Hon besökte även Rom, Düsseldorf och München. När Lindegren senare återvände till Sverige i slutet av 1950-talet blev hon ledamot i Konstakademin där hon tillsammans med Lea Ahlborn var de enda kvinnorna. Lindegren var även hedersledamot i Female artists Society i London.
Lindegrens konst kännetecknas ofta av djupa och sentimentala porträtt eller skildringar av folklivet.
Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!