Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Annika von Hausswolff (1967-) Sverige

Annika von Hausswolff är en svensk bildkonstnär och just nu adjungerande professor på Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet. Hon uppmärksammades 1993 med bildverket Tillbaka till naturen, en serie iscensatta fotografier inspirerade av brottsplatsfotografier. Bilderna problematiserar vår syn på kroppen, kön och befintliga maktstrukturer. Annika von Hasswolff fotograferade tillsammans med Jan Jörnmark, boken Avgrunden om övergivna industrier i spåren efter finanskrisen 2008.
År 1999 representerade hon Sverige vid Venedigbiennalen och hennes verk finns idag att beskåda på Guggenheim Museum i New York samt på Moderna Museet i Stockholm.


Artiklar relaterade till Annika von Hausswolff (1967-) Sverige