Carin Adler (1929-) Sverige

Bildkonstnären Carin Adler utbildade sig vid Konstfack i Stockholm.  
Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!