Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Carl Fredrik Hill (1849-1911) Sverige

Carl Fredrik Hill anses vara en av Sveriges mest framstående landskapsmålare och hans dramatiska livsöde tillhör ett av den svenska konsthistoriens mest besynnerliga och intressanta. Han föddes i ett akademikerhem i Lund och var ständigt motarbetad av fadern, som inte ville att han skulle välja konstnärsbanan. Trots detta lyckades han komma in på Konstakademin där kan fick en klassisk skolning för att sedan flytta till konstlivets medelpunkt i Paris. Där kämpade han frenetiskt för att få ett verk antaget på Salongen men refuserades ständigt. Mot slutet av 1870-talet drabbades han av sinnessjukdom och vårdades därefter på mentalsjukhus i Sverige samt i föräldrahemmet, men var fortfarande mycket produktiv. Det franska friluftsmåleriet hade stort inflytande på 1800-talets landskapsskildringar och utmärks genom en strävan efter ett naturtroget återgivande av verkligheten. Hill tog starkt intryck av friluftsmålaren Camille Corot vilket framförallt märks i Hills tidiga produktion som på flera punkter anknyter till det etablerade landskapsmåleriets konventioner. Från en högt belägen blickpunkt skildras franska flodlandskap och blommande fruktträd med högst något enstaka rörelsemoment vilket ger kompositionen en statisk såväl som harmonisk karaktär. Under samma period utförde Hill även en mängd verk som mer liknar skisser och skiljer sig avsevärt i utförandet. Det skissartade måleriet tog allt mer över Hills produktioner mot slutet av 70-talet och efter att han togs in på mentalsjukhus består hans verk mest av teckningar och innehåller många fantasirika figurer och scener. Hill har ibland pekats ut som radikal samt en föregångare till både expressionism och surrealism. Hill nådde aldrig någon större berömmelse under sin livstid men finns idag representerad på främst Malmö museum samt Nationalmuseum och Sven Harrys konstmuseum i Stockholm. 
 
 


Artiklar relaterade till Carl Fredrik Hill (1849-1911) Sverige

Nationalmuseum

Nationalmuseum är utan tvekan Sveriges stolthet när det kommer till inhemsk konst, men det är också ett av Europas äldsta konstmuseer. Lär dig mer om hur konstinstitutionen kom till, samlingarna och vilka betydande händelser i historien som gjort Nationalmuseum till vad det är idag.

Konst

Frukost med Elsebeth Welander-Berggren

Elsebeth Welander-Berggren har en grandios karriär bakom sig som chef på Röhsska museet, Prins Eugens Waldemarsudde, författare till dussinet böcker, professor på Göteborgs universitet, innehavare av många styrelseuppdrag och som curator till epokgörande utställningar. Nu basar Elsebeth Welander-Berggren över Sven-Harrys konstmuseum. I hennes regi har museet både breddat repertoaren och publiken. Sist ut är 1700-talskonstnären Pehr Hilleström.