Carl Michael von Hausswolff (1956-) Sverige

Carl Michael von Hausswolff är en svensk tonsättare, konstnär och kurator bosatt i Stockholm. Han har framförallt gjort sig känd genom sina arbeten med olika former av ljudkonst där han använt bandspelaren som sitt huvudinstrument. von Hausswolff arbetar även som konceptuell konstnär med performance, ljus- och ljudinstallationer samt med fotografi. von Hausswolff strävar i sin konst efter att testa och ifrågasätta rådande verklighetsperspektiv vilket bland annat kunde ta sig uttryck i överförandet av ljud till bild eller audivisuella gestaltningar av rummet.
Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!