Carl Wilhelm Carlberg (1746-1814) Sverige

Carl Wilhelm Carlberg var en svensk stadsarkitekt bosatt i Göteborg. Mellan 1775-1804 var Carlberg stadsingenjör och 1775-1814 stadsarkitekt. Under denna period fullföljde han den rådande klassiska carlbergska arkitekturtraditionen i Göteborg och år 1792 gav han ut tidningen Tankar om byggnadssättet i Götheborg. 1803 upprättade Carlberg stadens första byggnadsordning vilken bidrog till en stark stadsbild med klassisk helhetsverkan.
Carlberg är främst känd för att ha ritat anläggningen Gunnebo slott samt dess inredning och möbler.
 
Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!