Caspar David Friedrich (1774-1840) Tyskland

Caspar David Friedrich är en av Tysklands mest kända konstnärer, men även en av de viktigaste. Konstnärens verk fokuserade på betraktandet av naturen och han avbildade ofta figurer mot en bakgrund av mörka skyar eller skymningslandskap. Hans melankoliska landskapsmåleri var revolutionerande och kom att ha en stor inverkan hos den senare generationens konstnärer.

Caspar David Friedrich föddes den 5 september år 1774 i Greifswald i Pommern, som på den tiden tillhörde Sverige. Konstnären växte upp i en stor familj med nio syskon, men vid sex års ålder dog hans mor och när han var 13 år gammal omkom hans bror i en drunkningsolycka där Friedrich själv var närvarande men misslyckades med att rädda sin bror, vilket man tror låg till grund för konstnärens depressioner.

Mellan år 1794 och år 1798 studerade Friedrich på Kungliga Danska Konstakademin i Köpenhamn. Hans teckningslärare, Johann Gottfried Quistorp, lät honom teckna naturen och arkitekturen i Greifswald.  

Under och efter Friedrichs studier utförde han främst bläck- och sepiateckningar, men också akvarellmålningar som skildrade landskapsmotiv liksom hans familjemedlemmar och vänner. Han bosatte sig senare i Dresden, där han fortsatte med sina studier. Vid år 1800 arbetade han främst med beställningar från borgarklassen, men trots hans framgångar led Friedrich av depressioner.

Efter en period med kreativ brist återupptog Friedrich sitt konstnärskap och gjorde skisser och ritningar under sina resor genom Sachsen, Rügen och Harzbergen. Han hade många vänner vid sin sida och även konstnärer som Gerhard von Kügelgen, Georg Friedrich Kersting och Caroline Bardua.

Konstnären kom att bemästra oljemåleri och blev väldigt uppskattad för altarbilden Kreuz im Gebirge som han målade år 1807. Verket stod ut från de klassiska landskapsmålningarna man tidigare sett och den 33-åriga konstnären blev nu betydande för den tyska romantiken med sina mystiska naturskildringar.

I samband med hans faders och systers död målade Friedrich Abtei im Eichwald och Der Mönch am Meer år 1809 och året efter köptes båda verken av den preussiska kungen Friedrich Wilhelm III, som liksom Caspar David Friedrich genomgick en stor sorg då hans fru gått bort.

Trots hans framgångar som konstnär inom romantiskt landskapsmåleri, fanns det ingen romantik i Friedrichs privatliv. Men på grund av den fasta inkomst han som medlem i Dredsden-akademin erhöll från och med 1816, såg han det som sin plikt att vid 42 års ålder skaffa sig en egen familj. En nära vän tvivlade dock på huruvida han var lämplig för äktenskap och denna farhåga visade sig vara befogad. I januari år 1818 gifte sig Friedrich med den nitton år yngre Caroline Bommer. Under deras smekmånad till Rügen, påbörjade konstnären arbetet på det berömda verket Kreidefelsen auf Rügen (1818). Samma år målade han Der Wanderer über dem Nebelmeer, som är en av konstnärens mest kända verk. De kommande fem åren fick konstnären och Caroline Bommer fyra barn. Hon fick acceptera Friedrichs egenheter, som mer och mer sökte ensamhet under sina depressioner, och stå ut med hans aggressioner.

Friedrichs professionella framgångar fortsatte och år 1824 blev han docent vid Dresden-akademin och genom den ryske poeten Wassili Andrejewitsch Schukowski såldes konstnärens verk till den ryska tsarens domstol.

Konstnärens sjukdomar förvärrades vilket gjorde att behandlingar i Rügen och Böhmen blev nödvändiga för att inte hindra hans arbete. Efter en stroke år 1835 skapade han bara en oljemålning och återgick till akvareller och sepiateckningar. Den 7 maj år 1840 dog Caspar David Friedrich 65 år gammal i Dresden.

Friedrich målade över 300 målningar, varav de flesta försvunnit genom åren. Han arbetade med teman inom romantik såsom längtan, melankoli, naturmystik och det omedvetna. Särskilt det sistnämnda bjuder in till en mängd olika tolkningar och det melankoliska intrycket utgick ifrån konstnärens melankoliska karaktär.

Erkänd för att ha grundlagt romantiken inom landskapsmåleriet, vilken understryker spiritualism och naturens makt, anses han också ha höjt landskapsmåleriets status. Under 1930-talet förknippades dock hans verk med den tyska nationalismen, då Friedrichs verk användes i främjandet av den nazistiska ideologin. Caspar David Friedrichs revolutionerande idéer kom att påverka senare generationers konstnärer såsom symbolisterna Edvard Munch och Arnold Böcklin, även surrealisterna René Magritte och Max Ernst. Idag anses han vara en av de mest högaktade och inflytelserika målarna från romantiken och hans verk hänger på Tysklands största gallerier.

Der Wanderer über dem Nebelmeer, Caspar David Friedrich, 1818

Föremål relaterade till Caspar David Friedrich (1774-1840) Tyskland

Se mer

Artiklar relaterade till Caspar David Friedrich (1774-1840) Tyskland

0

Åtråvärt och beundransvärt hos Koller

Den 17-23 mars håller det schweiziska auktionshuset Koller auktion, där konst av äldre mästare, prydnadsföremål och inredningsobjekt finns att tillgå.

Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!