Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Conrad Marca-Relli (1913-2000) USA

Condrad Marca-Relli hörde till en tidig generation av New York-skolan tillsammans med Jackson Pollock, Willem de Kooning, Franz Kline och Robert Motherwell. Marca-Relli var med i “Downtown Group” som under 1940- och 50-talen verkade på lägre Manhattan och deltog var betydande för avantgarderörelsen i Greenwich Village.