Erik Dahlbergh (1625-1703) Sverige

Erik Dahlbergh var en svensk arkitekt, tecknare, ämbetesman och militär född i Stockholm. Inom sin militära karriär var Dahlberg framgångsrik, både som krigsråd och officer. Dahlbergh var även välkänd som arkitekt där han är mest känd för planschverket ”Suecia Antiqua et Hodierna” som skapades på uppdrag år 1661. Verket är på 353 kopparstick graverade av både svenska och utländska mästare. Planscherna föreställer byggnader från stormaktstidens Sverige och visar de förnämsta städerna. Extra intressant är verket då det fungerar som tidsdokument eftersom många av de avbildade byggnaderna inte finns kvar idag. Planschverket fortsattes tryckas in på 1900-talet.


Föremål relaterade till Erik Dahlbergh (1625-1703) Sverige

Se mer


Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!