Din sökning efter konst, design, antikviteter och samlarföremål börjar här

Eugène Jansson (1862-1915) Sverige

Eugène Jansson föddes 1862 i Stockholm och växte upp under mycket fattiga förhållanden. Redan i tonåren drabbades han av svår sjukdom vilket skulle komma att plåga för honom resten av livet. Han påbörjade studier vid Tekniska Högskolan 1978 samtidigt som han studerade vid Edvard Perséus målarskola. Tre år senare blev han antagen till Konstakademins utbildning men slutade efter första året. Istället anslöt han sig till opponentrörelsen som under ledning av Ernst Josephson anklagade Konstakademin för att bedriva en föråldrad undervisning och missköta sin uppgift som utställningsorganisatör. Jansson deltog i deras utställning 1985, Från Seinens strand, som var en stor succé och en viktig markering mot Konstakademin. Opponenterna bildade året därpå Konstnärsförbundet och Janssons medlemskap var givet. Till skillnad från de flesta andra medlemmarna i förbundet fick Jansson aldrig möjlighet att som ung studera i Paris eftersom hans ekonomi inte tillät det. Det var först när mecenaten och bankmannen Ernest Thiel fick upp ögonen för Janssons konst som han fick råd att resa ut i Europa.
 Janssons första viktiga motivkrets bestod av stämningsbilder från hans många nattliga promenader genom den ödsliga Stockholmsnatten. Målningarna kom till genom att Jansson bevarade intrycken från stadslandskapet i minnet och målade ner dem på duken under en hastig session väl tillbaka i ateljén. Metoden gjorde att stadens natthimmel och dess ljusreflektioner och vattenspeglingar skildrades såsom det upplevdes av människans olika sinnen. Janssons stämningsmåleri kännetecknas av svepandande penseldrag i en djup och nyansrik blå färg vilket gjorde att han blev kallad blåmålaren. Tack vare att Thiel år 1898 köpte ett 30-tal av dessa målningar klarade sig Jansson ekonomiskt men det skulle dröja ytterligare några år innan Janssons nyskapande stadsvyer blev allmänt accepterade av dåtidens konstpublik.   
Under 1900-talets första decennium låg det i tidens strömningar ett växande intresse för friluftsliv och vitalism vilket Jansson, dels med tanke på hans svaga hälsa, var en del av. Friluftsvitalismen kom att utgöra temat för Janssons andra stora motivkrets då han 1904, med hjälp av mecenaten Thiel, började ägna sig åt figurstudier av nakna sjömän och atleter. Innan hans död 1915 utförde Jansson en stor mängd målningar av unga nakna män, många gånger målade i naturlig storlek. De flesta av Janssons verk finns bevarade på Thielska Galleriet i Stockholm.