Henry B Goodwin (1878-1931) Tyskland/Sverige

Henry B Goodwin är en av Sveriges främsta porträttfotografer. Han föddes i Tyskland men flyttade till Sverige 1904 för en tjänst som språkvetare i Uppsala. Fotograferade dåtidens svenska elit och deltog även i samhällsdebatten. Genom sin breda och djupa humanistisk bildning förnyade han den svenska fotografidebatten, som under nittonhundratalets första decennier var mycket intensiv.
Bland hans mest kända verk märks "Isländsk ljudlära" (1909) "Det internationella hjälpspråksproblemet" (1911) "Täppan som sommarnöje" (1925) samt "Kamerabilden" (1929).


Föremål relaterade till Henry B Goodwin (1878-1931) Tyskland/Sverige

Se mer


Öka synligheten för din kommande auktion på Barnebys!